• Materiaal en hal indelingen

    In goed onderling overleg tussen Die Haghe (Sylvia Wijnants) en Achilles (Ilan Verboom) heeft Ilan een overzicht gemaakt (dank daarvoor) van wanneer welke teams, van welke vereniging in welke hal en hoe laat zijn training heeft (let wel op de wel bekende uitzonderingen). Tevens zie je in het overzicht welke materialen er in welke hal aanwezig is en wat er bij welke training benodigd is.

    Aan alle trainers het verzoek om materialen in de opslag en zaal te laten zoals ingedeeld. Zorg bij het opruimen dat alles weer op zijn plek terrecht komt. Worden gebruikte materialen gebruikt door de trainers/ploegen na jullie zorg dan dat netjes overgedragen wordt waar iets vandaan komt.

    Klik [hier] voor het overzicht trainingen en materialen in de SportCampus.

    Namens Ilan en Sylvia dank voor de medewerking.