• Tussen Twee Korven Toernooi

  Velen weten niet anders: 1e Pinksterdag is het T.T.K.T.

  klik op foto voor vergroting

  Voor meer foto’s hier doorklikken.

  Het begon allemaal in 1963. Tijdens de bestuursvergadering van 12 juni 1963 werden de jaarlijkse zomeractiviteiten besproken. “Nu de series zijn vervallen moeten we trachten nog wat andere activiteiten op ons veld te organiseren. Na de atletiekdag kan bijvoorbeeld een kampioenschap tussen twee korven schieten verspeeld worden”. Aldus werd besloten. Het jaar daarop stelde de Jeugdcommissie voor om dit kampioenschap te combineren met een gezamenlijke maaltijd om het geheel wat aantrekkelijker en gezelliger te maken. Toen kon men natuurlijk niet voorzien wat een Die Haghe dag nu is geworden. De organisatie was de begin jaren in handen van Theo Korporaal.
  Vanaf het begin werd er geschoten in koppels. In 1963 waren dat er 21. De deelnemende koppels waren verdeeld in 3 poules. De winnaars van de poules streden om de eindoverwinning. De eerste winnaars waren Dolf Lubbers en Hans Visser. Voor een verslag van deze dag hier doorklikken. Na Dolf en Hans volgden nog vele winnaars. 

  Hieronder staan de winnaars van de eerste 19 jaar en het aantal koppels dat deelnam. Van deze toernooien is alleen informatie beschikbaar uit de Kanarieposten van de betreffende jaren. Er is niet te achterhalen vanaf welk jaar er wordt gespeeld in twee ronden en een finale-/plaatsingsronde, zoals in ieder geval vanaf 1982 wordt gespeeld.

  klik op foto voor vergroting

  Wie allemaal het toernooi hebben georganiseerd is niet uit de oude kanarieposten te achterhalen. Wel bekend is dat de laatste jaren van bovenstaande reeks Huib Veenis de organisator was.
  In 1975 vond er geen toernooi plaats. Door het slechte weer was de competitie uitgelopen en het veld ging vroeg dicht voor het jaarlijkse onderhoud. Het aantal deelnemende koppels in 1971 is niet gevonden.

  De reden van het niet doorgaan van het toernooi werd in de vele jaren bestaande rubriek “Wist u dat” als volgt verklaard:

  Vanaf 1981 wordt het schutterstoernooi gehouden in het Pinksterweekend. Pinksteren werd een Die Haghe weekend: pinksterzaterdag en 2e pinksterdag series voor de aspiranten en pupillen en 1e pinksterdag was het de beurt aan de topschutters. Een weekend om naartoe te leven. Helaas lukte het niet altijd om series te organiseren. Het T.T.K.T. hield wel stand.
  Waren er na 1981 geen winnaars meer? Uiteraard, maar vanaf 1982 doen ook de aspiranten en pupillen mee aan het toernooi. Er wordt vanaf dat jaar gestreden in 3 competities. De aspiranten en pupillen kregen ieder hun eigen competitie naast de senioren/junioren/recreanten/ouders.
  Er is ook nog een andere reden om een splitsing aan te brengen na 1981, want sinds 1982 is de organisatie van het T.T.K.T. in handen van Harry van der Mark. De eerste jaren werd Harry geassisteerd door zijn zus Jenny en vanaf 2005 door Ellen Knuist.
  De winnaars vanaf 1982 willen we jullie uiteraard niet onthouden, met het aantal koppels gesplitst naar de 3 competities en met het totaal aantal koppels.

  klik op foto voor vergroting

  Liep het aantal deelnemers in de loop der jaren op van 42 in 1963 tot 94 in 1981, door deelname van de aspiranten en pupillen in 1982 steeg het aantal deelnemers in dat jaar naar 156. Het laatste toernooi (2019) waren er 186 deelnemers. Het hoogtepunt wat betreft het aantal deelnemers was 2000. Er stonden toen 310 schutters op het Die Haghe veld. Bij de senioren/junioren deden 108 koppels mee, 23 meer dan in 1999. Dit kwam zeker doordat het eerste kampioen was geworden in de zaal en daardoor veel aandacht kreeg in de pers en doordat in 2000 Die Haghe 80 jaar bestond. Ook veel oud-leden konden het niet laten om hun schutterskunsten nog een keer te laten zien. Wil je zien of je in 2000 een van de deelnemers was, klik dan hier voor de totale uitslag van dat jaar.

  In 1991 nam de automatisering in de organisatie zijn intrede en zijn er gedetailleerde gegevens voorhanden. Hierdoor kunnen statistieken goed bijgehouden worden. Een aantal overzichten:

  klik op de grafiek voor vergroting

  Zoals al vermeld was 2000 het hoogtepunt voor het aantal deelnemers. Dat jaar werden ook heel veel doelpunten gemaakt (12.520 doelpunten). Maar het hoogste aantal doelpunten werd gemaakt in 1997 (15.382 doelpunten). We hebben de weeromstandigheden van beide jaren niet vergeleken, maar het lijkt er op dat de schutterskwaliteiten van de oud-leden aan kwaliteit hadden ingeboet.
  Vanaf 1998 werd de doorloopbal verboden. De doorloopbal leidde te vaak tot discussies en was nauwelijks goed te controleren. Er waren koppels die het tot een kunst verheven hadden en die bijna van ieder schot een doorloopbal konden maken. Nu is dit geen discussie meer.

  Het aantal doelpunten in de loop der jaren geeft het volgende beeld:  klik op de grafiek voor vergroting

  Een beter beeld geeft het gemiddelde aantal doelpunten per wedstrijd: 

  klik op de grafiek voor vergroting

  In 2004 werd met scherp geschoten. Een gemiddelde van 25,4 doelpunten per wedstrijd. Ook voor dit jaar hebben wij de weersomstandigheden niet nagekeken en weten wij niet of dit invloed heeft gehad. Het lijkt er op dat het gemiddeld verloop per jaar redelijk gelijk is tussen senioren, aspiranten en pupillen. Opmerkelijk is wel dat de pupillen het vanaf 2005 gemiddeld beter doen dan de aspiranten en senioren/junioren/recreanten/ouders. Of zou dit komen doordat bij de senioren iets minder getalenteerde schutters deelnemen, die de gemiddelden een (klein) beetje naar beneden drukken?

  Wil je meer in detail naar de gegevens kijken, klik dan hier. 


  Vanaf 2008 is besloten om voor de F-pupillen een aparte verkorte competitie op te zetten. De uitslagen hiervan zijn niet in de cijfers verwerkt.

  De organisatie van zo’n dag vraagt de inzet van velen. In de eerste plaats onze zusterverenigingen eerst HKV/Ons Eibernest en later ALO, die ons al jarenlang voor deze dag palen uitlenen, want zonder deze palen lukt het niet. En dan de groep, die ieder jaar deze palen ophaalt en aan het eind van de dag weer terugbrengt. Dat ging niet altijd makkelijk, maar ieder jaar lukte het weer. De A1/A2 jeugdheren, die altijd aanwezig zijn om te helpen bij het opzetten van de palen. En uiteraard het geluid, dat altijd uitstekend verzorgd was, inclusief de muzikale omlijsting.
  Deze dag leveren de kantinemedewerkers altijd een topprestatie. Daar een aantal kantinemedewerkers altijd meeschiet is het een hele puzzel om de bezetting rond te krijgen, maar het lukt altijd weer.  Zo is het T.T.K.T. een dag voor de leden, maar vooral ook door de leden.

  En waar doen de schutters het allemaal voor? Voor de eeuwige roem, vastgelegd in inmiddels 2 bekers.

  klik op de foto voor vergroting

  En dan 2020, ons jubileumjaar. Het coronavirus maakt het T.T.K.T. met Pinksteren niet mogelijk. We moeten helaas een jaartje overslaan. Laten we vooral afspreken dat we van deze mooie traditie nog jaren mogen genieten.