• Van de voorzitter; Die Haghe 100 jaar !!!

 • Dan is het ineens zover: Die Haghe bestaat 100 jaar. Een mijlpaal waar je uiteraard als club de nodige aandacht voor hebt, maar ook krijgt. Ik kan niet in dit epistel beschrijven wat er in 100 jaar allemaal de revue is gepasseerd. Wat ik wel weet is dat Die Haghe als korfbalclub geschiedenis heeft geschreven.

  Op 1 maart 1920 zond de heer J. van Egmond een rondschrijven aan alle kantoren in Den Haag om te komen tot het oprichten van een sportvereniging uitsluitend voor personen, die op een kantoor werkzaam waren. Zo ook bij de bankiersfirma Schreurleer, waar het plan ontstond om een korfbalvereniging op te richten. Die Haghe heeft ook laten zien meer te kunnen dan alleen korfbal. De laatste jaren kent Die Haghe een actieve tennisclub en biedt ook sportfaciliteiten voor 50-plussers aan.Deze sporters maken dus ook deel uit van onze vereniging.

  De eerste bijeenkomst voor de oprichting werd gehouden op 15 maart in café Unitas. Op 1 april 1920 werd Die Haghe geboren, om precies te zijn in café Noord Brabant in de Wagenstraat. Die Haghe startte in het seizoen 1921/1922 met 2 ploegen en in 1923 wist het eerste twaalftal het eerste kampioenschap te bemachtigen.

  De geschiedenis van Die Haghe wordt in blokken van 25 jaar beschreven op de website. Graag verwijs ik daarnaar. Maar een aantal gebeurtenissen kunnen op de dag dat Die Haghe 100 jaar bestaat niet ontbreken.

  Tegenwoordig hebben we de website om informatie met elkaar te delen, maar jarenlang werd de informatie verstrekt via ons clubblad De Kanariepost; voor het eerst in 1936. Tot het einde van dit papieren clubblad op25 maart 2013 78e editie, jaargang 38, heeft ons clubblad deze naam gedragen.

  Vooral in de oorlogsjaren bleek het clubblad van essentieel belang. Met name in het laatste oorlogsjaar was het clubblad het enige contact met de vereniging. Frits van der Emde was niet alleen voorzitter in de oorlogsjaren, maar ook de redacteur van de Kanariepost. Hij zorgde er wekelijks voor dat informatie over de leden met de vereniging werd gedeeld. Het lukte Die Haghe zelfs op 1 april 1945 een jubileumnummer voor het 25-jarig jubileum uit te brengen. In het artikel ‘Die Haghe, de tweede 25 jaar’ hebben jullie dit nummer kunnen lezen. Het 25-jarig jubileum is in 1946 gevierd.

  Een andere bijzondere gebeurtenis was in 1955 de komst van 20 leden van Ons Eibernest naar Die Haghe. De komst van deze groep gaf Die Haghe een sportieve impuls. Hierdoor promoveerde Die Haghe in 1956/1957 naar de 1e klasse.

  De verhuizing vanaf de Escamplaan naar het veld aan de Baambruggestraat bleek een goede zet, hier bestond de mogelijkheid om 2 velden naast elkaar uit te leggen en konden we gebruik maken van kleedkamers in de school. In juni 1962 krijgen wij voor het eerst warme douches. In het halletje naar de kleedkamers toe wordt een provisorisch verkooppunt ingericht voor de verkoop van koffie, thee en diverse andere producten. Tot op heden beoefent Die Haghe de korfbalsport hier nog steeds en

  kan zich gelukkig prijzen met een prachtige accommodatie. Een accommodatie, waarvan het eerste gebouw voornamelijk door de leden zelf is gebouwd en in 1967 is geopend

 • Sportief heeft Die Haghe dieptepunten, maar vooral ook hoogtepunten gekend. Het sportieve hoogtepunt is zonder meer het landskampioenschap zaal en veld in 2000 en 2002. Daarnaast werd ook de Europese titel behaald in 2001 en 2003. Die Haghe mocht zich gelukkig prijzen met getalenteerde jeugd. Onder leiding van Hans Berens en Bert van Kregten werd jarenlang op de woensdagmiddag onze jeugd getraind en was dit een extra bijdrage voor de ontwikkeling bij deze groep. In een latere periode heeft John Tims deze lijn voortgezet en wisten we talentvolle ploegen te ontwikkelen. Ook op dit moment kan Die Haghe zich gelukkig prijzen met talentvolle aspiranten en pupillen. Al jarenlang acteert deze groep op het hoogste niveau en nemen we regelmatig deel aan Nederlandse Kampioenschappen voor de jeugd.

  Op sociaal vlak is Die Haghe altijd actief geweest. In de jaren voor de oorlog en in de jaren 50 met feestavonden met toneel en atletiekdagen. Het traditionele Tussen Twee Korven Toernooi vanaf 1963, series met Pinksteren tot feestjes voor volwassenen en jeugd/aspiranten en pupillen. Daarnaast waren er ook de zomerkampen voor pupillen en aspiranten. Tot op de dag van vandaag bestaat een deel van deze activiteiten nog!

  De organisatie van Die Haghe heeft in de 100 jaar ook verandering ondergaan. Daar waar je vroeger vaak alleen maar je korfbalclub had, hebben de meesten van ons nu meerdere (sport)activiteiten naast het Die Haghe verenigingsleven.

  Nadenken over de toekomst, zorgdragen voor een gezonde financiële huishouding, maar vooral ook behouden wat je hebt en bouwen aan de sportieve ontwikkeling. In een tijd waarin iedereen het druk heeft en minder tijd kan en wil besteden aan vrijwilligerswerk vraagt dit inzet en doorzettingsvermogen van iedereen.

  De activiteiten die ik heb genoemd en de artikelen op de site laten zien dat Die Haghe al 100 jaar een springlevende vereniging is. En daar mogen we best trots op zijn! Ik wil daarom iedereen bedanken, die in het verleden maar vooral ook heden ten dage op de een of andere manier inzet heeft getoond voor onze club en de club heeft gemaakt tot wat deze nu is. Hierdoor kunnen wij onze sport en vereniging doorgeven aan volgende generaties!

  Een geel-zwarte groet!

   

  René Benning

  Voorzitter kv Die Haghe