• Over 50 jaar ??

 • Met deze woorden begon Paul van der Tas een artikel in het jubileumnummer van Die Haghe bij het 50-jarig jubileum. Hier doorklikken om het hele artikel te lezen. Hij vervolgt dat hij voor 2020 niet meer denkt aan de groene weide, maar aan zeer grote, bedompte en vanwege de supporters oververhitte sporthallen.
  Aan een ieder om te bepalen in hoeverre hij gelijk heeft gekregen. De zaalcompetitie is belangrijker geworden en wordt door velen als belangrijker dan de veldcompetitie gezien. En als Die Haghe spelen we tegenwoordig in een zeer grote, maar vooral zeer mooie sporthal. Een sporthal die zeker niet bedompt en oververhit genoemd kan worden. De groene weide is vervangen door groen kunstgras. Deze mogelijkheid had Paul in 1970 niet voorzien.

  Wat Paul niet noemt en waarschijnlijk niet voorzien had, is dat het middenvak zou verdwijnen en korfbal ook buiten wordt gespeeld met 16 spelers. Middenvak, wat is dat? Voor velen inmiddels een vraag. Er is vast wel iemand bij Die Haghe die dat wil uitleggen.

  Korfbal zal over 50 jaar natuurlijk gesponsord zijn. Deze voorspelling is volledig uitgekomen. Paul voorspelt dat er geen clubs meer zullen zijn zoals Steeds Hoger en Voorwaarts, maar Willem II en Rank-Xerox-Computers. Zover is het nog niet gekomen. De oude namen bestaan nog steeds, al dan niet met een naamsverbinding van de sponsor.

  Over de professionalisering van de korfbalsport werpt Paul zijn blik ook vooruit. Betaalde korfballers of zal korfbal zich toch handhaven als amateursport en daardoor voor velen nog altijd een tweederangs sport blijven is de vraag die Paul zich stelt. Paul schetst een scenario dat we met de vliegbus, waarvan alle 1.500 plaatsen bezet zijn door spelers, officials, trainer, coach, verzorger, begeleidend psycholoog en supporters, vertrekken naar het stadion van Kensington-Organisations. Google leert dat Kensington naast een band uit Utrecht - maar die is pas in 2005 opgericht en dat zal Paul in 1970 niet voorzien hebben ook een wijk in Londen is. Paul voorzag dus een internationale competitie. Zover is het niet gekomen. Over 50 jaar misschien?

  Deze door Paul geschetste professionalisering heeft zich niet in die mate doorgezet, maar een tweederangs sport is het ook niet gebleven. Natuurlijk zijn wij als korfballers bevooroordeeld en Johan Derksen vindt korfbal nog steeds niets. Dat laatste is verder niet zo belangrijk en wanneer je aan iemand, die echt verstand van sport heeft, vraagt wat hij/zij van korfbal vindt, dan zullen weinigen korfbal nog als tweederangs sport betitelen. En terecht, want wanneer je naar de Korfbal League wedstrijden kijkt, dan kun je niet anders concluderen dan dat er een serieuze sport wordt bedreven.

  Of gaat de korfballer in 2020 nog op zijn fietsje door de regen naar het bemodderde veld om een wedstrijd te spelen. Paul hoopt dat het blijft zoals het in 1970 was, want ondanks alles, is het echt zo slecht nog niet. Paul besluit dat zijn wens wel een te romantische gedachte zal zijn. En velen die nu niet meer op de fiets door de regen naar bemodderde velden hoeven, zullen blij zijn dat het bij een romantische gedachte van Paul is gebleven.

  Met zijn slotzin heeft Paul gelijk gekregen; deze wens was te romantisch. Geen betaalde verenigingsspelers, althans officieel niet, maar wel een ontwikkeling naar een hoger sportniveau. Jammer of mooi dat korfbal zich verder heeft ontwikkeld? Alleen voor 60-plussers een te beantwoorden vraag. Zij kunnen de vergelijking maken. Maar ook jongeren hebben hier vast een mening over. Zeg het maar!

  Die Haghe over 50 jaar?
  Die Haghe nog een zelfstandige vereniging of inmiddels gefuseerd? Betaalde korfballers, internationale competities? Wie durft een voorspelling aan? Deze kunnen gemaild worden naar reunie2020@diehaghe.nl.