• Taakverdeling bestuur

 • In het nieuwe korfbalseizoen willen we graag de communicatie binnen de vereniging verbeteren. Een eerste stap is het voor iedereen duidelijk maken uit welke leden het bestuur bestaat en het inzichtelijk maken van de werkzaamheden die elk afzonderlijk bestuurslid coördineert.

  Heb je vragen, ideeën, wil je iets bespreken of organiseren?
  Spreek één van ons dan aan op de club of stuur een bericht naar het betreffende bestuurslid die over het onderwerp gaat. Zie de mailadressen in het overzicht. Weet je niet precies bij wie je moet zijn? Stuur dan je bericht naar bestuur@diehaghe.nl. Dit mailadres kan je ook gebruiken als je het voltallige bestuur wilt bereiken.

  Zeker bij het organiseren van activiteiten is het voor het bestuur fijn om vooraf te worden geïnformeerd. Op die manier kunnen we ook beter coördineren wat er allemaal op de club gebeurt en wat er eventueel nodig en/of mogelijk is.

  René Benning is naast voorzitter tijdelijk waarnemend bestuurslid TC. Binnenkort zullen wij een kandidaat voor deze functie voordragen. De taakverdeling blijft zichtbaar op de site en is binnenkort ook terug te vinden op het prikbord in het clubgebouw.

  Wil je iets delen op de site of op de socials? Stuur je bericht dan naar: website@diehaghe.nl

  Namens het bestuur,

  Alex Kooijmans