• Voorzittershamer 100 jaar

 • In het Jaarverslag der Haagsche Kantoorbedienden Sportvereniging “Die Haghe” 1922-1923 is het volgende door de heer Franck geschreven:  Dit verenigingscadeau is nog steeds in ons bezit en dat betekent dus dat onze voorzittershamer op 5 april 2022 100 jaar is. Zowaar een mijlpaal. Zou er in 1922 een lid zijn geweest, dat gedacht heeft dat dit cadeau 100 jaar later nog steeds in de vereniging is.

  De huidige voorzitter neemt de voorzittershamer ieder jaar mee naar de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Zonder de hamer te gebruiken weet hij de vergadering in goede banen te leiden; het verenigingscadeau ligt wel binnen handbereik.
  Het jaarverslag 1922-1923 vermeldt nog een aangelegenheid, die in het kader van jubilea het vermelden waard is. In dat verenigingsjaar mocht Die Haghe zich verheugen in een nieuw clublied. Er waren 2 liederen ingezonden. De inzenders waren de heren J. Servaas en G.L.F. Franck. Na lang wikken en wegen werd tenslotte besloten dat het lot moest beslissen. Het lied van de heer Franck won de loting.

  Voor de tekst van het lied
  (hier doorklikken).
  Wanneer deze loting heeft plaatsgevonden vermeldt het jaarverslag niet, maar ons clublied bestaat komend jaar ook 100 jaar.