• Bestuur & Commissies

  • Bestuur
   Voorzitter Rene Benning voorzitter@diehaghe.nl
   Secretaresse Vacature secretaresse@diehaghe.nl
   Penningmeester Erik van Halteren penningmeester@diehaghe.nl
   Bestuurslid TB-prestatief Eric Mol bestuur@diehaghe.nl
   Bestuurslid TB-breedtesport Eric Mol bestuur@diehaghe.nl
   Bestuurslid Jeugdcommissie Annemiek Kraaijenbrink bestuur@diehaghe.nl
   Bestuurslid PR en Sponsorzaken Daniël van der Velde bestuur@diehaghe.nl
   Bestuurslid Accomodatiezaken Dennis van Hooft bestuur@diehaghe.nl
  • Ledenadministratie & contributie
   Ledenadministratie Tim Spaans ledenadministratie@diehaghe.nl
   Inning contributie Jeffrey de Ru contributie@diehaghe.nl
  • TB Topsport (1-2-A1)
     Tim Abbenhuis tcselectie@diehaghe.nl
     Friso Postma  
     Koen vd Schilde  
     Eric Snaphaan  
     vacature  
  • TB Breedtesport Senioren
     Raymond Vermaas breedtesport@diehaghe.nl
     Rianne vd Klaauw  
     Sandra Moeliker  
  • Jeugdcommissie
     Vera van Heijningen Jeugdcommissie@diehaghe.nl
     Mandy Loorij  
     Jennifer Out  
     Esther Mol  
     Marjolein Maat  
     Mara vd Veer  
     Koen vd Schilde  
     Kyra Rietbroek  
  • Wedstrijdsecretariaat
   Senioren Suzanne Biegel wedstrijdsecretaris.senioren@diehaghe.nl
   Junioren Simone Kortekaas wedstrijdsecretaris.jeugd@diehaghe.nl
   Aspiranten Simone Kortekaas wedstrijdsecretaris.jeugd@diehaghe.nl
   Pupillen Simone Kortekaas wedstrijdsecretaris.jeugd@diehaghe.nl
  • Verzorging selectie
     Miriam Waindrich verzorging@diehaghe.nl
  • Scheidsrechteraanwijzing
     Tim Spaans scheidsrechters@diehaghe.nl
  • Kascommissie
     Roy Lampe kascommissie@diehage.nl
     Harry van der Mark  
  • Ledenwerving
     Marieke Vermaas  
     Danielle Keus  
     Patricia Santman  
  • Archief
     Petra Benning archief@diehaghe.nl
  • Tennis
     Art van de Velde tennis@diehaghe.nl
  • Feestcommissie

    

   Maritza van Egmond

   feestcommissie@diehaghe.nl

    

   Jolanda Lagerwaard

    

    

   Marcella van Oudheusden

    

    

   Martine Goedhart

    

    

   Miranda de Ru

    

    

    

  • Accommodatiecommissie
     Dennis van Hooft acco@diehaghe.nl
        
     Vincent Mars  
     Richard Parlevliet  
   Notulist / Schoonmaakrooster Bram van Vliet  
   Inkoop Joost van Vliet  
   Kantineopstelling Rob Rietbroek kantineopstelling@diehaghe.nl
        
  • Sponsorcommissie
     Daniël van der Velde sponsorcommissie@diehaghe.nl
     Roy Lampe  
     Suzanne Mol  
     Nienke Hoogeveen  
     Gemma Dongelmans  
  •  Website
     Rob Rietbroek website@diehaghe.nl
     Vincent Mars  
  • Hoofdkampleider
     Maurice Out kamp@diehaghe.nl
  • Toernooicommissie
     Jiska Rietveld  
     Anne van Beukering  
     Bas van Heijningen  
     Alina Kooijmans  
     Lindsey Toet