• Van de voorzitter 30 augustus 2021

  Na een korte zomerstop is het seizoen weer begonnen. De selectie was al in een vroeg stadium begonnen en de weken erna ook de overige ploegen. Dit betekent dat alle activiteiten weer gefaciliteerd moeten worden en daarbij doel ik niet alleen op coaches, trainers en commissies maar vooral ook scheidsrechters, barvrijwilligers, schoonmakers, materiaal en ga zo maar door. Alex is vanuit het bestuur druk bezig om hier een plan voor uit te rollen zodat we alle taken kunnen invullen. Dat dit niet makkelijk is weten we maar waar het vooral om gaat is de medewerking vanuit de vereniging. Ik doe hierbij dan ook een beroep op allen om de schouders eronder te zetten en daar waar kan een bijdrage te leveren aan één van genoemde taken.

  Afgelopen seizoen was niet makkelijk, we hebben moeten improviseren en meebuigen met de ontwikkelingen rondom het Corona. Of dit goed gelukt is weten we we niet maar dat we als vereniging ervan geleerd hebben staat vast. Nogmaals de dank aan allen die, ondanks de beperkingen, de club draaiende hebben gehouoden!

  En dan een blik naar de toekomst? Lastig, we weten nog niet wat de situatie gaat worden. Het ziet ziet er allemaal redelijk positief uit maar voorzichtigheid blijft geboden. We zullen als bestuur zo adequaat mogelijk hierop anticiperen. De eerste bestuursvergadering staat gepland en met een volle agenda zullen we voornamelijk gaan kijken naar de invulling van onze eigen taken en de plannen die hieruit volgen. Uiteraard zullen de dagelijkse bestuurstaken niet onbesproken blijven. Een aantal onderwerpen hebben prioriteit: vrijwilligers, beleid, ledenwerf. In de wetenschap dat alle commissies bemenst zijn hebben we vertrouwen in de toekomst. Dit bestuur wil graag en zal ook trachten dit tot uiting te brengen. 

  Tot slot het jubileum. De familiedag was de aftrap om deze activiteit weer vorm te gaan geven. Een aantal families konden zich uitleven op allerlei sport en spelactiviteiten. Na afloop werd door Deepak een heerlijke maaltijd bereid. Dank aan de jubileumcommissie en alle vrijwilligers van deze dag!

  De voorbereidingen voor het jubileum gaan door en we hopen dit in 2022 uitgebreid te kunnen gaan vieren.

  Ik wens alle ploegen veel succes met de voorbereidingen en graag to op het veld!

  René Benning