• Van de voorzitter: 11 oktober 2020
  Door het aanscherpen van de (Corona)regels waren we als Bestuur ook genoodzaakt bij Die Haghe nieuwe maatregelen af te kondigen.
  Dit betekende geen publiek meer bij wedstrijden en ouders niet meer aanwezig bij trainingen. Ook de kantine werd gesloten. Flink balen dus. Ondanks deze ingrijpende maatregelen werd er rekening mee gehouden. Ik wil hiervoor iedereen bedanken voor de medewerking!
  Dan de wedstrijden: al twee weekenden konden we getuige zijn d.m.v. de livestream. Een groot aantal ploegen kon vanuit huis digitaal gevolgd worden. Dank aan diegenen die dit mogelijk gemaakt hebben!
  Ook een woord van dank aan de Corona-coördinatoren, jullie medewerking heeft ervoor gezorgd dat er voldoende toezicht kon worden gehouden. Al met al twee weekenden met improvisatie en aanpassingen. Laten we met elkaar de discipline blijven behouden, we zijn er nog niet!
  Ondanks alle Corona-perikelen gebeuren er allerlei andere zaken: we hebben al een tijdje contact met de Stichting WSDH, een stichting die verenigingen begeleidt op sporttechnisch gebied. Nu hebben we daar specifiek begeleiding op korfbal technisch niveau kunnen verkrijgen. Die Haghe heeft twee sportcoördinatoren toegewezen gekregen. We hebben een project aanvraag ingediend en deze is goedgekeurd. Eén van deze sportcoördinatoren is André Kuipers, bekend van o.a. DOS46 en het Nederlands Korfbalteam. André gaat zich inzetten op trainersbegeleiding en zal met een plan van aanpak trachten Die Haghe hiermee naar een hoger niveau te tillen. De eerste contacten met de Jeugdcommissie zijn geweest en afspraken over de aanpak zijn gemaakt. Zowel Bestuur als JC zijn zeer positief over de ingeslagen weg.
  Verder zijn er inmiddels alweer kampioenen te melden. Ik hoop dat ik niemand vergeet maar de F1, E3, B2 en het 7e. Alle kampioenen zijn al dan niet op gepaste wijze gehuldigd. Vanaf deze plek coaches en spelers van harte gefeliciteerd.
  Ik sluit af met de wens dat we allemaal gezond de crisis doorkomen. Begrip en aanpassingsvermogen lijken hierin leidend. Succes allemaal!
   
  René Benning