• Van de voorzitter: 27 september 2020
  Afgelopen vrijdag was daar dan toch de Jaarlijkse Algemene Vergadering. Dankzij de materialen en inzet van Daniël konden we ook de mogelijkheid bieden om vanuit huis digitaal mee te vergaderen.  Een groep in het clubhuis en een groep thuis konden op deze wijze actief deelnemen.
  Heb Bestuur heeft met behulp van alle verslagen vanuit de diverse commissies verantwoording kunnen afleggen over het gevoerde beleid. Dat het bestuurlijk geen gemakkelijk jaar is geweest zal duidelijk zijn. Het Corona-virus heeft een enorme impact op ons seizoen gehad. We hebben met elkaar zo goed als mogelijk de zaken georganiseerd en uiteindelijk doorgang laten vinden.
  Dat hierdoor onze jubileumviering geannuleerd moest worden was voor eenieder duidelijk en begrijpelijk. Ik wil benadrukken dat we doorgaan met de voorbereidingen naar hopelijk feestelijke activiteiten voor de hele vereniging!
  Natuurlijk gebeurde er meer, de vacature van secretaresse binnen het Bestuur werd ingevuld, het 1e won de Haagsche korfbaldagen, we hebben het zo noodzakelijke cameratoezicht geregeld. Maar ook op organisatorisch vlak zijn stappen gemaakt. De contacten met WSDH zijn aangescherpt. We hebben twee sport coördinatoren die zich op korfbal technisch gebied zich zullen gaan inzetten voor Die Haghe. André Kuipers, voormalig speler van o.a. DOS46 is al een paar keer langs geweest om in samenwerking met de jeugdcommissie plannen uit te rollen voor b.v.: trainersbegeleiding, ontwikkeling van spelers, vrijwilligersbeleid etc. Over dat vrijwilligersbeleid kan ik het volgende melden: we zijn al een tijd op zoek naar iemand die actief aan de slag gaat met vrijwilligersbeleid. Fijn dat Alex Kooijmans zich heeft aangeboden hier initiatief in te nemen. Daarnaast pakken we ook de draad weer op om ons beleidsplan met hulp van een externe deskundige verder uit te rollen. Kortom: genoeg uitdagingen! Dank aan Rob Knuist voor zijn lovende en positieve woorden aan het eind van de vergadering.
  Terug naar de realiteit: we zijn nog volop bezig om aan de hand van de richtlijnen vanuit RIVM en KNKV de noodzakelijke maatregelen door te voeren. Uiteraard gaat dit gepaard met zaken die we mogelijk over het hoofd zien. Waar nu behoefte aan is zijn b.v. Corona-coördinatoren. Dit kunnen b.v. ouders zijn die per toerbeurt zichtbaar aanwezig zijn en daar waar nodig bezoekers de weg wijzen. 
  Kom op! Doe mee en help ons! Meld je aan bij één van de bestuursleden, met elkaar hoeft dit weinig tijd te kosten.
  Laten we met elkaar de discipline behouden en doen wat er van ons verwacht wordt. Graag tot ergens op het veld.
   
  René Benning