• Van de voorzitter: 23 december 2019
  De kerstdagen en oud- en nieuw komen eraan. Een relatief rustige periode voor Die Haghe.  Het is ook altijd een goed moment om even stil te staan bij afgelopen jaar en een doorkijk te geven naar 2020. 2019 was een jaar waarin we hard bezig zijn om de weg naar boven terug te vinden. De jeugd presteert nog altijd goed, we zijn druk bezig om het gat tussen de onderlinge ploegen te dichten. Dit gaat langzaam, het streven is om dit proces komend jaar te versnellen. Bij de senioren is het stabiel hoewel het eerste en tweede het moeilijk hebben. Stabilisatie en behoud lijken hier de sleutelwoorden. We willen onze leden behouden, inzet is ook om sociaal aantrekkelijk te blijven voor iedereen!
  We zijn blij met de uitbreiding binnen TC topsport en Bestuur. Dit maakt ons als organisatie sterker en kunnen we de taken beter verdelen. Ook gaan we 2020 aan de slag met het Beleid verder uit te rollen. De hulp van het KNKV is hierbij toegezegd.
  We zijn aan de slag met de arbitrage. Scheidsrechters zijn onontbeerlijk voor het fluiten van de wedstrijden. Met de begeleiding van het KNKV , ligt er een plan wat we komend jaar willen delen met potentiële nieuwe jonge scheidsrechters. Doel is begeleiding en opleiding van deze groep.
  De overlast van de jeugd heeft ons veel ergernis en energie gekost wat uiteindelijk heeft geresulteerd in professioneel cameratoezicht. Een investering die we liever niet hadden gedaan maar we zijn van mening dat dit preventief gaat helpen.
  We zijn actief met de kangoeroes en zijn er zijn afgelopen jaar acties door de ledenwerf-commissie uitgezet. Fijn dat ook deze commissie is uitgebreid. We zullen komend jaar ook hier actief in moeten blijven, groei lijkt van levensbelang!
  We staan aan de vooravond van ons jubileumjaar. De jubileumcommissie heeft al een aantal activiteiten georganiseerd en er volgen nog een paar activiteiten. Doel hiervan is voldoende financiën paraat te hebben zodat we voor iedereen iets kunnen organiseren. De reüniecommissie is druk bezig met het voorbereiden van de reünie. Op de site staat een banner met de opbouw van 100 jaar Die Haghe. De moeite waard om eens te lezen hoe we in 99 jaar zover zijn gekomen!
  Die Haghe is dus springlevend en heeft voldoende ambities om verder te gaan. Het bestuur van kv Die Haghe is ambitieus en wil verder. De steun van een ieder is hierbij absoluut noodzakelijk.
  Ik wens namens het bestuur een ieder een fijne en gezellige kerst. Uiteraard voor 2020 een mooi, gezond en sportief 2020!
   
  René Benning