• Dankbetuiging

    Wij willen Die Haghe en het bestuur hartelijk danken voor de belangstelling en medeleven na het overlijden van Gerard van Olst.

    Het in memoriam op de site, het mooie bloemstuk en de woorden van Rene tijdens de crematieplechtigheid hebben ons goed gedaan. De aanwezigheid van vele leden en oud-leden van Die Haghe tijdens de plechtigheid was hartverwarmend.

    Het was een mooi afscheid van een Die Haghe lidmaatschap van 77 jaar.

    namens de familie
    Rob