• Van de voorzitter: 18 november 2018

  De voorbereidingen voor het zaalseizoen zijn in volle gang en a.s. weekend barst de competitie los. Voordat het zover is zijn er een aantal zaken die nog wel de aandacht vragen. De  sportcampus heeft een aantal (gedrags)regels v.w.b. het gebruik. Deze afspraken staan op de site en ik verzoek een ieder hier aandacht voor te hebben en ook hiernaar te gedragen. [Huisregels SportCampus]

  Daarnaast is elke ploeg voorzien van materiaal. Materiaal is kostbaar en we zullen er zuinig mee om moeten gaan. Ook hiervoor graag aandacht!

  Het bestuur is bij elkaar geweest en een lange agenda doorgenomen. Allereerst was er het bezoek van Maria Maartense. Maria is onze clubleidinggevende en zal in samenwerking met Art v.d. Velde de plannen  m.b.t. tennis en Fit50 Plus verder uitvouwen. Dit zal zich vertalen naar een plan van aanpak wat we met de Gemeente zullen bespreken.

  Verder hebben we de vrijwilligerstaken doorgenomen.  We waren al tot de conclusie gekomen dat we te weinig vrijwilligers hebben en hier actie op moeten ondernemen. Vanuit de opgegeven interesses op de lijsten die tijdens de foto-shoot voor de Jumboactie zijn ingevuld, zullen we actief mensen gaan benaderen. De lijsten zijn verwerkt in een bestand zodat we in ieder geval de opgegeven interesses digitaal beschikbaar hebben.

  Het fluiten van wedstrijden krijgen we niet voldoende verdeeld en conform het besluit op de ledenvergadering gaan we over op verplichte aanwijzing. Op de site zal een eerste verdeling van te fluiten wedstrijden gepubliceerd worden.

  We hebben de start van het zaalseizoen doorgenomen. Uiteraard hopen we op successen! Zaterdag speelt ons eerste  de derby tegen HKV/Ons Eibernest, graag tot dan.

   

  René Benning