• Bestuursmededeling vrijwilligers probleem

  Scheidsrechters en barvrijwilligers.
  Zoals al langer bekend is dat we niet voldoende scheidrechters en barvrijwilligers hebben. We hebben afgesproken op de ledenvergadering van 2016  dat daar waar de taken niet door vrijwilligers ingevuld kunnen worden, we naar een verplichte aanwijzing moeten. Dit is nu aan de hand en we zullen voor de te fluiten wedstrijden en barbezetting naar een verplichting gaan.

  Voor wat betreft de scheidsrechters zullen de ploegen 1 t/m A2 hiervoor aangewezen worden. Het plan is om per ploeg een aantal wedstrijden te gaan toewijzen. De ploeg is dan zelf verantwoordelijk voor de te fluiten wedstrijden. We verwachten dat de coaches toezien op de invulling vanuit de ploeg. Wel zal de verdeling per ploeg centraal gecoördineerd gaan worden.

  Voor de bardiensten is de acco bezig met een rooster en zullen leden en ouders hierin betrokken gaan worden. Er zal gekeken worden naar een evenredige en zo efficiënt mogelijke verdeling. Hiermee hopen we te bereiken dat niet elke keer dezelfde mensen alle bardiensten vervullen. Ook hier geldt: vele handen maken licht werk!

  Als Bestuur realiseren wij ons dat het wellicht vervelend en belastend kan zijn maar deze 2 taken kunnen niet meer verdeeld blijven onder de huidige bezetting.

  Ik ga er dan ook van uit dat een ieder zijn/haar verantwoordelijkheid hierin zal nemen. Zodra bovenstaand plan uitgerold wordt zullen wij de vereniging nader informeren.

  namens het Bestuur,
  René Benning
  voorzitter kv Die Haghe