• De sponsorloop

    Afgelopen zaterdag was het dan zover. Het springkussen “de draak” was er klaar voor en voordat er gestart werd zat er al een lange rij wachtende kinderen bij het schminken. Sommigen wilden met een zo’n mooi mogelijk gezicht aan de start verschijnen. Dat was bij Marieke en Miriam wel in goede creatieve handen. Op een feestelijk parcours, dat was afgezet met geel-zwart lint, werd er om 13.00 uur gestart. De eerste groep die startte waren de kangoeroes, onze welpen. Samen met de F-pupillen liepen zij vele rondes van ca. 120 m. Daarna was het de beurt aan de D- en E-pupillen. In de eerste twee groepen liep een aantal kinderen verkleed mee: de Star Wars man, twee Elza’s, Mega Mindy, een Iron man en de nodige danseressen. Tijdens het TTKT werden aan de leukst verklede kinderen hun beloofde prijsjes uitgereikt. Bij de aspiranten werd flink gelopen. De loper met de meeste rondes had er 18 op zijn telkaart staan. De laatste groep, die liep, bestond uit een aantal senioren. Vooral de eerste ronde van Sander K. had alle aandacht. Opmerkelijk bij die groep was het meelopen van de nestor onder de lopers, Peter A..

    Alle hulptroepen wil ik langs deze weg bedanken voor hun enthousiaste bijdrage.

    We hopen dat deze sponsorloop een mooi bedrag heeft opgeleverd voor het eeuwfeest in april 2020. Van 10.00 uur tot 12.00 uur kan zaterdag a.s. het opgehaalde sponsorgeld door de coaches/trainers bij één van de jubileumcommissieleden ingeleverd worden.

    Namens de jubileumcommissie, Joop.