• Die Haghe een veilige plek voor iedereen!

  Beste (ouders/verzorgers van) leden:

  Al bijna 100 jaar is KV Die Haghe een plek waar kinderen (leren) korfballen en waar zij tal van andere activiteiten kunnen doen. Korfballen heeft vanaf dag één centraal gestaan, maar er is iets dat wij belangrijker vinden dan deze mooie sport. Het belangrijkste is dat wij, gezamenlijk, een plek bieden waar kinderen prettig en veilig kunnen sporten. Dit houdt in dat kinderen bij onze club niet alleen leren korfballen, maar dat zij hier sociale vaardigheden leren die ze de rest van hun leven meenemen. Voorbeelden hiervan zijn samen spelen, doorzetten, complimenten geven en krijgen, kritiek geven en ontvangen, samen winnen en verliezen. Ik ben er trots op dat Die Haghe deze fijne en veilige plek is.

  Het voorbeeld van ouders, coaches, trainers en supporters langs de lijn zijn belangrijk. Zij hebben een voorbeeldfunctie, met elkaar creëren we een (sport)klimaat waar successen gevierd worden en fouten gemaakt mogen worden. Het is goed om te merken dat dit bij onze club hoog in het vaandel staat. Laten we dit blijven doen en elkaar hier scherp op houden.

  Om een fijne en veilige club te zijn is er meer nodig. De laatste maanden ben ik geschrokken van de berichtgeving in de media over grensoverschrijdend gedrag op sportclubs. In jeugdopleidingen van verschillende profclubs is er sprake van misbruik geweest, maar ook bij judo, hockey- en korfbalverenigingen zijn er voorvallen van (seksueel)grensoverschrijdend gesprek geweest.

  Bij KV Die Haghe is dit gelukkig niet het geval en dat willen we graag zo houden. Wij willen koste wat kost een veilige plek voor uw kinderen zijn.

  Bij een club die de veiligheid van kinderen serieus neemt, horen een tweetal zaken goed geregeld te zijn. De eerste is dat er vertrouwenscontactpersonen (VCP) zijn. Eerder hebben Ginette Ingosi en Christy van de Berg zich aan u voorgesteld als VCP binnen onze vereniging. (https://www.diehaghe.nl/vertrouwens-contactpersonen-vcp/ )

  Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

  De Vertrouwenscontactpersoon is binnen de korfbalvereniging of het KNKV het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Niet alleen het KNKV, maar ook veel verenigingen hebben een eigen VCP. Vertrouwenscontactpersonen fungeren in de anonimiteit als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

  Ten tweede mag u van ons als vereniging verwachten dat de vrijwilligers die uw kind trainen en als begeleiding op het kamp meegaan allemaal een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben. Sinds kort is dit bij Die Haghe een voorwaarde om jeugdtrainer te worden en als kampleider mee te mogen.

  KV Die Haghe is al bijna 100 jaar een club waar kinderen zich veilig kunnen ontwikkelen en kunnen leren korfballen. Wij zetten ons ervoor in dat dit zo blijft!

  René Benning

  Voorzitter KV Die Haghe