• Van de voorzitter: 10 december 2017
  Afgelopen weekend een redelijk aantal overwinningen voor de ploegen. Die Haghe 1, 2, 3, A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, E1,F1, F2 wisten allemaal te winnen. Op het moment van schrijven weet ik nog niet wat 5 gedaan heeft.
  Een mooi resultaat waar we trots op mogen zijn. Natuurlijk mogen we van deze successen genieten en dat doen we ook. Toch zullen we als club de focus op de toekomst moeten blijven leggen. Een van die punten is de ledenwerving. We hebben op de ledenvergadering met elkaar afgesproken dat ledenwerving één van de speerpunten voor de komende jaren moet zijn. Gelukkig kunnen we de bestaande ledenwerfcommissie uitbreiden met 2 heren, te weten: Tim Canninga en Olaf Aries.
  Deze commissie komt a.s. week al bij elkaar om de nodige acties te bespreken en te bezien hoe we als club in de komende jaren kunnen blijven groeien. Dat je jaarlijks leden kwijtraakt is logisch en jammer. We zullen met elkaar onderzoeken of daar een trent is uit te herleiden zodat we hier beter op kunnen anticiperen. Daarnaast zullen we de ambitie moeten hebben om te groeien, niet alleen in de top maar vooral ook in de breedte. Ik schreef 2 weken geleden al dat het verschil tussen top en breedte te groot is. Een instrument om hier beter op te acteren is o.a. de schottraining voor de 2e ploegen. Helaas wordt deze nog niet heel druk bezocht en dus roep ik de betrokken ploegen op hier gebruik van te maken! We moeten dan ook zorgen voor een constante en geleidelijke doorstroom van onderaf. Hiertoe is het noodzakelijk dat we kunnen putten uit voldoende potentieel. Ledenwerf is hierbij een middel. Heb je ideeën of suggesties, laat het de ledenwerfcommissie weten. 
  Naast deze ambitie zullen we oog moeten blijven houden voor het sociale aspect. Gelukkig is de feestcommissie uitgebreid met Maritza van Egmond. Deze commissie organiseert alle feestjes voor de aspiranten pupillen. 
  Voor dit jaar hebben we de laatste bestuursvergadering achter de rug. Vanuit de acco is het onderhoudsplan voor de accommodatie besproken. We hebben een goed plan met financiële onderbouwing. Op de ledenvergadering zal dit verder toegelicht worden. Op 8 januari vergaderen we met bestuur waar we de komende beleidsplannen gaan bespreken. Dat dit een traject is wat niet zomaar uitgerold kan worden moge duidelijk zijn. Er ligt een basisdocument wat we als leidraad zullen hanteren. De komende plenaire vergadering met TC, TB en JC zullen we gebruiken om vanuit die hoek de nodige input te verkrijgen.   De feestdagen staan voor de deur, nog een speelweekend en we gaan genieten van kerst en oud en nieuw. Op vrijdag 5 januari willen we een nieuwjaarsreceptie houden om met elkaar op het nieuwe jaar te proosten. Noteer alvast deze datum!
   
  René Benning