• Van de voorzitter: 19 november 2017
  Afgelopen weekend wisten de meeste ploegen te winnen en dat is uiteraard prima. Het eerste moest tegen Sporting Delta en het tweede tegen Excelsior. Voor beide ploegen twee belangrijke punten. A.s. weekend in de sportcampus tegen Deetos en PKC. We rekenen op veel publiek!
  Uiteraard gebeurde er meer afgelopen week. We zijn blij met de start van de schottraining voor de A2, B2 en C2. Dankzij het initiatief van Dennis Brittijn zal vanuit de selectie hier invulling aan gegeven worden. Ik reken dan ook op een grote opkomst. Tijdens de laatste plenaire vergadering met Bestuur, TC, TB en JC kwam naar voren dat we met de standaard teams sportief op koers liggen, alle ploegen spelen op het hoogste niveau. De ploegen daar direct onder behoeven de aandacht. Hiervoor zal een kwaliteits- inhaalslag gemaakt moeten worden om doorstroom, aansluiting en groei in de breedte te kunnen waarborgen. Dat hier meer voor nodig is dan alleen een schottraining is duidelijk. Er is veel meer behoefte nog aan voldoende trainers. We zullen als kader hier in de komende periode plannen en visie voor ontwikkelen.
  Op de bestuursvergadering is het verenigingsplan 2013-2018 ter sprake gekomen. Het is een materie die niet bij iedereen nog helder op het netvlies staat of  dan wel erg leeft. Toch zijn we als bestuur van mening dat beleid een 'kapstok' is om invulling te geven aan onze sport. Alles wat we daar voor nodig hebben zullen we inzichtelijk moeten hebben en op basis daarvan afspraken/doelstellingen moeten benoemen. Valkuil voor het kader is dat we meestal verzanden in de 'waan van de dag' en bezig zijn met uitvoerende taken. Om op de middel en langere termijn het huidig niveau te stabiliseren en liever nog uit te kunnen bouwen zullen we na moeten denken over de volgende te nemen stappen met onze vereniging. Ik realiseer mij heel goed dat dit een lang en wellicht saai traject is maar wil toch een ieder die betrokken is bij Die Haghe vragen hier over na te denken en vooral ons als Bestuur hierover te bevragen/bekritiseren. Die Haghe heeft groeimogelijkheden maar we zullen met elkaar hier ambitieus in moeten zijn en de drive moeten hebben de lat hoger te durven leggen! De technische commissies hebben al doelstellingen of zijn hier mee aan de slag. Belangrijk is om deze met behulp van de reeds aanwezige plannen op elkaar te laten aansluiten.
  Op de laatste  bestuursvergadering was Joop Biegel aanwezig om uitleg te geven over zijn rol als club-leidinggevende. Goed om te vernemen dat Joop hier actief mee bezig is en dat we meer activiteiten aanbieden dan alleen korfbal. Tennis, Fit50 plus zijn hier de voorbeelden van. Vanuit Die Haghe is Art v.d. Velde hier de begeleider van.
  Kortom: we zijn met veel zaken bezig en kunnen blij zijn met de vele vrijwilligers op allerlei gebieden. Mocht je naar aanleiding van dit verhaal vragen/opmerkingen of kritiek hebben horen we dat graag. Tot zaterdag in de sportcampus!
   
   
  René Benning