• Uitleg teamindelingen

  Nee, dit zijn nog niet de nieuwe teamindelingen. De nieuwe teams worden uiterlijk het weekend
  van 17/18 juni a.s. op de site geplaatst. Wel willen we graag vooraf een toelichting geven over de totstandkoming van de teams.

   Op en rond het veld hoor je al veel spelers, kinderen en ouders druk in gesprek over de nieuwe ploegen. Dit is begrijpelijk want elk jaar zijn de meesten toch erg benieuwd in welke ploeg hij/zij 

  het volgende seizoen is ingedeeld. De verschillende commissies, zoals TB Topsport (Selectie, A1),
  TB Breedtesport (3e t/m 8e) en de Jeugdcommissie (Kangoeroes t/m A2) zijn al een aantal weken veelvuldig aan het overleggen en vergaderen om de ploegen zo goed mogelijk samen te stellen. Dit doen zij met de groots mogelijke zorg en hierbij moeten zij met vele factoren rekening houden.

   Werkwijze en met name bij de jeugdploegen speelt een aantal extra factoren mee:

  Allereerst hebben de commissies tijdens de zaal en met name het veldseizoen regelmatig (stukken van) wedstrijden en soms trainingen bekeken of laten bekijken. Daarnaast is aan een aantal trainers om input gevraagd.  

   Bij de indeling heeft de JC te maken met regels die door de Korfbalbond (het KNKV) worden gesteld. Die laatste regels betreffen dan vooral de leeftijdsgrenzen. Doel is om, vooral bij de jeugd, leeftijdgenoten zoveel mogelijk bij elkaar te plaatsen en hierdoor een evenwichtigere competitie te krijgen (zodat niet bijv. een 14-jarige tegen een 8-jarige komt te spelen). Elke categorie is aan een leeftijd gebonden. De leeftijdsindeling voor komend jaar wordt gemaakt op basis van de leeftijd van spelers op 1 januari 2018 (dit ipv 1 oktober, uitleg nieuwe regels zie verderop in dit stukje).  

  Leeftijdscategorie

  Spelers geboren in:

  Maximale gemiddelde leeftijd van team:

  Kangoeroe klub

  2012 of later

   

  F-jeugd

  2010 en 2011

  7 jaar

  E-jeugd

  2008-2009

  9 jaar

  D-jeugd

  2006-2007

  11 jaar

  C-jeugd

  2004-2005

  13 jaar

  B-jeugd

  2002-2003

  15 jaar

  A-jeugd

  1999, 2000 en 2001

  18 jaar

   Om enigszins flexibel met de leeftijdsgrenzen om te kunnen gaan, is het toegestaan om spelers/speelsters in te delen die 1 jaar ouder zijn dan de hoogste leeftijd die voor de bepaalde categorie geldt. Om echter eerlijke (dus minimale) krachtsverschillen te kunnen waarborgen is een vereniging die dit doet verplicht die leeftijdsoverschrijding te “compenseren” door minimaal één jongere speler in hetzelfde team in te delen. De gemiddelde leeftijd in het veld moet iedere minuut van iedere wedstrijd in orde zijn.

   Na het leeftijdscriterium en de teamgrootte, wordt in eerste instantie ingedeeld op korfbalkwaliteiten. Op die manier speelt iedereen zoveel mogelijk met spelers van zijn of haar 

  eigen niveau. Daarna wegen voor de indeling ook diverse andere factoren mee zoals vertoonde ontwikkeling, techniek, inzet, vriendschappen, etc. Dit is een moeilijke puzzel, waarbij het helaas voor kan komen dat we spelers soms moeten teleurstellen omdat zij andere verwachtingen hadden. Uiteraard wordt dit zo goed en zorgvuldig mogelijk toegelicht en waar mogelijk opgelost.

   Vragen en opmerkingen m.b.t. tot de indelingen

  Mochten er, nadat deze toelichting is gelezen, nog vragen zijn dan zijn de commissies uiteraard bereid deze te beantwoorden. Wij verzoeken u dan om een email te sturen aan de juiste commissie, met daarin uw vraag: tcselectie@diehaghe.nl, breedtesport@diehaghe.nl of Jeugdcommissie@diehaghe.nl

   Trainers en coaches 

  Voor een groot aantal teams zijn inmiddels trainers en coaches gevonden! Dat is ontzettend fijn.

  Helaas zoeken we voor een aantal teams nog (extra) trainers/coaches. Als het je leuk lijkt om te coachen en/of te trainen, meld je dan via jeugdcommissie@diehaghe.nl

   Sportieve groet,

   Namens het bestuur

  Kyra Rietbroek

   Uitleg leeftijdsregels jeugd KNKV

  Hierbij nog de uitleg over de belangrijke wijziging met betrekking tot de leeftijden van de verschillende jeugdcategorieën welke de KNKV heeft doorgevoerd miv seizoen 2017/2018.

  De peildatum, die bepaalt in welke leeftijdscategorie iemand mag spelen, wordt voor alle competities gewijzigd van 1 oktober naar 1 januari.

  Hiermee komt de peildatum op één lijn met de internationaal gehanteerde peildatum en ook met de gehanteerde datum van de Regionale Talenten Centra (RTC)-teams. Het gevolg hiervan is dat de korfballeeftijd van alle spelers geboren tussen 1 oktober en 31 december in het seizoen 2017/2018 één jaar hoger wordt.

  Voorbeeld
  Iemand die geboren is op 22 oktober 2005 heeft met de huidige peildatum van 1 oktober volgend seizoen een korfballeeftijd van 11 jaar en wordt dan tweedejaars D. Met de nieuwe peildatum van
  1 januari wordt de korfballeeftijd van deze speler 12 jaar, waardoor deze speler een eerstejaars C wordt.

  Hierdoor kan het dus zijn dat je in een andere categorie en een ander team terecht komt, dan je gewend bent of zou verwachten. Hoewel dat natuurlijk maar eenmalig is en de teamsamenstelling nu ook jaarlijks wijzigt, kan het soms toch ongelukkig uitpakken.