• Van de voorzitter

  Na een relatieve rust van twee weken zijn we weer volop bezig met de competitie en alles wat daarbij hoort. Natuurlijk open ik met het nieuws dat we Guido Dijkstra bereid hebben gevonden als trainer/coach de selectie te komen versterken. Guido zal zich met Die Haghe 2 gaan bezighouden. In combinatie met Jennifer zien we dit met alle vertrouwen tegemoet. We wensen Guido veel succes en plezier toe.
  Op ons terras zijn de plantenbakken voorzien van mooie beplanting. Een groep vrijwilligers o.l.v. Ruben v.d. Bosch hebben de bakken voorzien van beplanting. Weer een stapje dichter naar het eindresultaat! Dank voor deze actie.
  De technische commissies zijn druk bezig met de voorbereidingen voor volgend jaar. Dit betekent puzzelen v.w.b. de ploegindelingen en gesprekken voeren daar waar nodig. Dit is geen gemakkelijke klus en ik hoop dat de commissies er naar tevredenheid van een ieder uit zullen komen. 
  Als bestuur zitten we ook niet stil. 15 mei staat de tweede plenaire vergadering met Bestuur/TC/TB en JC gepland. Op deze vergadering hopen we als kader vanuit praktische zaken, stellingen en verwachtingen afspraken te kunnen maken. Door deze zaken te bespreken c.q. vastleggen hopen we naar de vereniging tot een eenduidig beleid te kunnen komen. Speerpunten zijn bijvoorbeeld: financieel beleid, ledenwerving, technisch beleid. Maar ook zaken zoals ploegindeling, doorstroom, ontwikkeling zijn onderwerpen van gesprek. Ik hoop na deze vergadering meer te kunnen informeren.
  Ik ben ook blij te kunnen melden dat de TB-breedtesport versterkt is met André van den Heuvel. We wensen André veel plezier en succes toe. Op 4 juni staat ons traditionele TTKT weer gepland. Ook dit jaar zullen Harry en Ellen weer de organisatie verzorgen. Dat dit duo plaats wil maken voor anderen is al duidelijk gemaakt echter we hebben nog niemand. Wie oh wie? 
  Ik wens de ploegen de komende weken veel succes toe! 
   
  René Benning