• Van de voorzitter, 15 januari 2017

  Ik probeer wekelijks iets te melden over sportieve zaken, organisatorische ontwikkelingen of andere bestuurlijke aangelegenheden. Deze week refereer ik nog even aan de melding voor wat betreft de nieuwe sponsorcommissie. De boodschap was denk ik wel duidelijk, een nieuwe sponsorcommissie, waarvan we hopen dat deze ook de ingeslagen weg gaat voortzetten. Dat brengt mij op toch nog even op terugkijken naar de activiteiten van de vorige sponsorcommissie.  Sonja, Kyra en Bart hebben veel werk verricht. Niet alleen sponsors binnenhalen maar ook een gedegen beleid maken hoe met sponsorbeleid om te gaan. Dit heeft zich vertaald naar een plan met visie en doelstellingen. Daarnaast is deze commissie ook praktisch bezig geweest met het maken van o.a. een sponsor nieuwsbrief, contractbeheer en gesprekken voeren met potentiële sponsors. Eigenlijk te veel taken om zo even op te sommen. Dat deze commissie nu het stokje heeft overgedragen is begrijpelijk. Ik wil namens bestuur, sponsors en  alle leden deze commissie dank zeggen voor het vele, vaak achter de schermen, verrichte werk. Natuurlijk wil ik  de nieuwe sponsorcommissie veel succes toewensen. Ook een groep vrijwilligers die onopvallend aanwezig, maar absoluut noodzakelijk is. De jurytafel-vrijwilligers, om ze zo maar eens te noemen. Schotklok, juryvoorzitter, stand bijhouden en omroep. Een taak bij de wedstrijden van het eerste waarbij je je geen fouten kunt veroorloven. Ook deze groep laat zien de wedstrijdzaken in goede banen te kunnen leiden. 
  Elk keer weer ben je je als bestuur bewust hoeveel vrijwilligers er iedere week weer actief meehelpen om onze vereniging draaiende te houden. Verbeteringen zijn altijd mogelijk maar we mogen zo nu en dan ook genieten van de successen die we naast het korfballen behalen. 
  De competitie laat zo langzamerhand beslissende resultaten zien. De ploegen die nog tegen de onderkant van de ranglijst aankijken moedig ik aan om de nodige punten te halen.  De ploegen die voor het kampioenschap gaan hoop ik zodra dat moment er is te mogen toespreken. Om dit keer eens met de woorden van oud-voorzitter/sponsorcommissielid Bart te mogen eindigen:
   
  geel-zwarte groet, en blijf blij
   
  René Benning