• Van de voorzitter, 8 januari 2017
  Het eerste speelweekend van 2017 zit erop waarin de resultaten wisselend maar toch over het algemeen positief zijn. Zoals ik in mijn vorige kopij al schreef hebben een paar ploegen het zwaar en de punten hard nodig. B2, D1, D2, hebben de punten hard nodig. Ik blijf erop vertrouwen dat ook deze ploegen de winst gaan behalen!
  Er zijn ook een aantal ploegen die verrassend of misschien ook wel naar verwachting bovenaan staan. 1, 3, A1, E4 staan op kop en zullen wellicht een kampioenschap binnenhalen. Staan de goede resultaten garant voor een stabiele en gezonde vereniging? Ik denk van niet. Hier is meer voor nodig. Om alle ingrediënten voor een sportief, financieel en sociaal gezonde club te realiseren zullen we met elkaar die uitdaging voor 2017 aan moeten gaan. Elke schakel in onze organisatie doet mee waardoor er eenheid en verbondenheid ontstaat.  Ik doe dan ook een beroep op iedereen die vanuit enthousiasme en kennis een bijdrage zou kunnen leveren dit ook te doen. 
  In de planning (23 janiari), staat de eerste plenaire vergadering met Bestuur, TB en JC. In deze vergadering zullen we de wederzijdse verwachtingen, doelstellingen, samenwerkingsverbanden met elkaar delen. Ik verwacht dat we hiermee meer daadkracht en transparantie kunnen garanderen. Als we met het kader een eenheid vormen zal dit ook een professionele uitstraling naar zowel intern als extern bewerkstelligen.
  Op sociaal vlak staan er ook een aantal activiteiten in de planning. De evenementencommissie en de feestcommissie zijn druk doende hier invulling aan te geven. Op de site staat de agenda. De accommodatiecommissie heeft inmiddels een meerjaren onderhoudsplan voor de accommodatie aan bestuur gepresenteerd. Ook hier zullen we kritisch naar kijken en in samenspraak met deze commissie de nodige activiteiten ontplooien. Kortom: 2017 beloofd een dynamisch, vernieuwend en hoopvol jaar te worden. Laten we met elkaar hier de gewenste invulling aan geven.  
  Tot slot wijs ik nogmaals op de enige verplichting die wij als vereniging met elkaar hebben afgesproken: het fluiten van een wedstrijd. Kijk s.v.p naar het schema en neem je verantwoordelijkheid. Een succesvol 2017!
   
  René Benning