• Van de voorzitter, 19 december 2016
  De laatste weken van 2016 tikken langzaam voorbij. Het is altijd een moment om de balans op te maken, terug te kijken naar afgelopen jaar maar vooral ook plannen te maken voor volgend jaar. Als we voor Die Haghe de balans opmaken ben ik van mening dat we (bestuurlijk) op koers liggen, nieuwe dingen aan het doen zijn en vooral ook met elkaar bouwen aan een gezonde verenging. Is het dan allemaal goed? Nee, zeker niet. We hebben nog veel te doen. Er wordt door de diverse commissies hard gewerkt om de lopende zaken op orde te houden. De samenwerking wordt meer en meer geïntensiveerd en levert transparantie en inzicht op.  Dit zullen we in de komende jaren moeten gaan vertalen in de vorm van eenduidig beleid. Niet makkelijk, maar wel een uitdaging.
  Op het persoonlijk vlak blikken we natuurlijk ook terug. We hebben dierbaren verloren, mensen in onze omgeving die ziek zijn geworden of het moeilijk hebben. Laten we als vereniging ook daar oog en oor voor blijven houden. Dat is wat de korfbalsport uniek maakt, de verbintenis en sociale omgang. Ik wil ook benadrukken dat we als club een sociale plicht naar elkaar hebben. 
  Sportief? Tja, ik zou zeggen op koers, hoewel we de ambitie hebben uitgesproken om te groeien. Zowel prestatief als sportief zullen we blijven bouwen aan een gezonde vereniging.  We moeten daarbij de prestatie ambiëren maar het sociale niet vergeten. We zijn in de gelukkige omstandigheid dat we een goed technisch kader hebben en kundige trainers en coaches op de ploegen hebben. Ik ben ervan overtuigd dat als we elkaar in de kracht kunnen zetten, Die Haghe vooruit gaat met de prestaties. De overige commissies zijn bemenst en dat is niet iedere vereniging gegeven. Deze commissies zijn hard aan de slag om alle kwesties naast het korfbal te organiseren.
  Al met al dus tevreden maar nog niet klaar. Laten we de komende dagen gebruiken om met familie, dierbaren, vrienden etc, het Kerstfeest te vieren, het jaar 2016 uit te zwaaien en toe te leven naar een nieuw jaar voor Die Haghe vol met uitdagingen en kansen. Ik wens namens het bestuur iedereen een gezellige Kerst toe. Laten we hopen dat 2017 dat brengt wat we ervan verwachten. 
   
  René Benning