• Van de voorzitter

  De overgang van veld naar zaal wordt altijd omlijst met de Haagsche Korfbaldagen, een toernooi wat zich vast ingeschreven heeft in de meeste agenda's van de Haagsche verenigingen. Naast het spelen van het toernooi heeft men ook de intentie de korfbalsport meer en meer te promoten d.m.v. side-events zoals een korfbal-clinic, netwerkavonden, fotowedstrijd etc. Kortom, zeker de moeite waard om te bezoeken! Afgelopen zaterdag zag ik de A1 acteren tegen DES en speelde het 1e tegen Sporting-Trigon. De A1 moest in DES zijn meerdere kennen, DES schoot scherper en was, wat ik er van zag, strakker met verdedigen. Toch een leuke en spannende wedstrijd. Het 1e leek weinig moeite te hebben met Sporting Trigon, maar toch tegen het eind van de wedstrijd was de spanning daar. Met 1 punt verschil wist Die Haghe te winnen. Ben benieuwd naar de overige resultaten de komende dagen...
  > Uiteraard zitten we als Bestuur niet stil en zijn we met allerlei, soms niet zichtbare zaken, bezig. Wat fijn is dat de Feestcommissie voor de aspiranten en pupillen ook een start hebben gemaakt met o.a. het maken van een jaarplanning voor komende feesten. We hebben overleg gehad met de buurtboerderij de Nijkamphoeve om te bezien of we ook gezamenlijke activiteiten kunnen ontplooien. Een aantal activiteiten lenen zich hier prima voor. In het verlengde hiervan is de ledenwerf-commissie ook bezig, Marieke en Danielle hebben een aantal plannen, in overleg met Jeugdcommissie, om daar waar nodig nieuwe leden te gaan werven.
  > Een punt van zorg is de jeugd uit de wijk die op en rondom ons veld aanwezig is. Op zich is dit geen probleem maar gezien het aantal vernielingen is wat ons betreft de grens bereikt. Ik ben in overleg met belanghebbende partijen om te bezien hoe we op acceptabele wijze plek kunnen bieden aan alle partijen die gebruik van de accommodatie maken. Er zijn nog steeds vacatures binnen de club, we zijn bezig deze inzichtelijk te krijgen en te delen met alle leden. Uiteraard hopen we dat alle vacatures vervuld gaan worden. In dit kader zullen we als Bestuur nauw samen moeten werken met de commissies. Gelukkig door de contactpersonen vanuit Bestuur naar de commissies hebben we steeds meer inzichtelijk wat er speelt en waar we op moeten acteren.
  > Afgelopen donderdag hebben we in Zuidhaghe bezoek gehad van Den Haag TV. Deze zender heeft een aantal leden van ons geïnterviewd met als doel een impressie van onze club te maken. De uitzending is op maandag geweest maar ook terug te kijken op You-Tube. De zender zelf is via het Ziggo-kanaal te ontvangen. Op deze manier proberen we ook meer en meer de uitstraling naar buiten op te pakken en Die Haghe te promoten.
  Tot zover mijn berichtgeving, ik wens alle ploegen succes met de voorbereidingen, tot ergens in de zaal!
  René Benning