• Nieuwe kunstgrasvelden Die Haghe in gebruik

  Afgelopen weekend hebben de eerste trainingen plaatsgevonden op de nieuwe kunstgrasvelden aan de Baambruggestraat!

  De werkzaamheden zijn de hele zomer doorgegaan, en zijn nog niet helemaal afgerond. De aankomende maanden zal alles worden afgemaakt, al zijn we voor het gebied direct bij de ingang nog afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden t.b.v. de uitbreiding van judo-vereniging Lu Gia Jen.

  De nieuwe kunstgrasvelden willen we 10 september as. officieel in gebruik nemen, met een feestelijke bijeenkomst. Die middag zijn er wedstrijden van de A1, het 1e en 2e. Om 15.15 is dan de formele opening. Dus neem familie en vrienden mee, om dit te vieren! Zie ook de aparte openings-flyer.

  De aankomende maanden zal het gebruik van de velden verder vorm krijgen: korfbal, tennis, buurtsport, streetsport etc. zullen gezamenlijk de velden benutten. Korfbal en tennis hebben natuurlijk altijd voorrang. Indien op het achterste veld (met de nieuwe doeltjes) wordt gevoetbald tijdens korfbal of tennistijd, is er uitwijk mogelijk naar de doeltjes op het grasveld.

  Voor vragen over het nieuwe veld en gebruik ervan, neem contact op met Dirk Jan en/of de Acco-commissie.

  Tot de 10e september!