• Grote Club Actie

  Ook dit jaar doen wij als club weer mee met de Grote Club Actie. Deze jaarlijkse actie is bedoeld om Die Haghe een gezonde financiële basis te geven en te laten behouden. Zonder deze actie zou immers de contributie voor alle leden hoger uitkomen. De Algemene Ledenvergadering heeft besloten om met alle leden mee te doen aan deze actie.

  De senior leden krijgen 3 loten á 3 euro per stuk om te verkopen/zelf te houden. Zij ontvangen deze loten via hun aanvoerder of ploegbegeleider. Wij verzoeken ieder om deze loten zo spoedig mogelijk af te rekenen (3 x 3 euro = 9 euro) bij onderstaande personen of via bankrekening NL39 INGB 0000 1820 66 t.n.v. KV Die Haghe.

  Ook de jeugdleden vanaf de B1 t/m de Kangoeroes ontvangen dit jaar weer een aantal “echte” loten. Te weten 2 stuks. Deze loten mogen ze verkopen of de familie mag ze zelf houden. Daarnaast ontvangen zij een lotenverkoopboekje. Hiermee kunnen ze bij opa, oma, tantes, ooms, buren en de rest van de wereld loten verkopen. De kopers vullen hun naam, adres en de hoeveelheid loten in. De boekjes kunnen bij de coach worden ingeleverd of in de doos van de Grote Club Actie achter de bar. Wij zorgen er dan voor dat de loten bij de kinderen terecht komen.

  De loten en boekjes ontvangen zij via hun coach. Het geld van de “echte” loten a 6 euro graag z.s.m. afgeven aan de coach. De coaches kunnen de ontvangen gelden afgeven aan ondergetekende of storten op bankrekening NL39 INGB 0000 1820 66 ten name KV Die Haghe. De boekjes kunnen t/m 18 november worden ingeleverd. Iedereen heeft dus 2 maanden de tijd om zoveel mogelijk loten te verkopen. Ook zijn er weer prijzen te winnen voor de toplotenverkopers (zie hieronder).

  Wat is er voor de lotenverkopers te winnen?

  Ook dit jaar dagen wij jullie weer uit om veel loten te verkopen. Niet alleen helpen jullie de club, maar jullie worden ook beloond. De eerste 8 topverkopers krijgen een VIP-arrangement op een zaterdagavond wanneer de selectie een thuiswedstrijd heeft. Wat de avond inhoud gaan wij nog niet vertellen, maar dat het een topavond gaat worden is zeker. Er volgen nog meerdere prijzen dus hou de site goed in de gaten… 

  Als er nog vragen zijn hoor wij die graag.

  Succes met de verkoop!

  Namens de Korte Projecten Commissie (KPC),

  Sandra Buytelaar (06-23098540) en Saskia van Beukering (06-27468838)

  kpc@diehaghe.nl