• Van de voorzitter: 7 november 2022

 • De overgang van veld naar zaal vraagt altijd de nodige voorbereidingen. Uren indelen, materiaal regelen, afspraken met de sportcampus, schotklok en jurytafel etc. Gelukkig lijkt alles nu klaar en kunnen we beginnen met een nieuw zaalseizoen. Uiteraard wens ik alle ploegen, coaches/trainers en andere vrijwilligers veel succes toe!
  Afgelopen zaterdag was ik getuige van de griezeltocht voor de aspiranten en pupillen. Dit jaar ook weer een groot succes en dank aan de organisatie. Dan was er ook weer een spelletjes/karaokeavond. Ook dit was weer gezellig en ook dank aan deze organisatie. Komende periode staat in het teken van voorbereiden op en uiteraard ook de Haagse Korfbaldagen. Laten we hopen op een mooi korfbalspektakel.
  In de overgangsperiode van veld naar zaal staat de club niet stil. Alle commissies, vrijwilligers zijn druk bezig met alle praktische zaken te regelen. Naast dit alles ben je als bestuur ook druk met nadenken over de toekomst. We zijn groeiende, in ledenaantal maar ook met de sportieve prestaties. Dit is mooi en moeten we vooral behouden en doorpakken. De grote vraag is: hoe? We willen de sport voor iedereen kunnen blijven aanbieden en ook de ontwikkeling voor eenieder op eigen niveau faciliteren. Ledenbehoud mag daarbij niet onvermeld blijven en zullen we met deze uitgangspunten aan de slag moeten. De hulp en ondersteuning van leden en ouders is hierbij noodzakelijk. We zijn blij met de grote groep trainers/coaches, maar er zijn meer taken. Het is fijn dat er afgelopen periode een aantal ouders zich spontaan aangemeld hebben voor diverse taken. Top! Hierbij de oproep om toch nog eens na te denken wat je voor Die Haghe zou kunnen betekenen.  We gaan verder met het beleidsplan en zullen de doelen en prioriteiten binnenkort delen met de desbetreffende commissies. 
  Een mooi zaalseizoen toegewenst!
   
  René Benning