• Bestuursmededeling: 28 augustus 2022
 • We zijn blij te kunnen melden dat er voor de jeugdcommissie 3 kandidaten zijn gevonden: Alina Kooijmans, Marcella van Oudheusden en Sanne Treub-Badoux.  Voor het wedstijdsecretariaat aspiranten-pupillen is Ellen Brouwer bereid deze functie (tijdelijk) op te pakken. Volledigheidshalve wijs ik erop dat Ellen in functie gekozen moet worden.
  Voor alle 4 kandidaten geldt: vanaf publicatie de gelegenheid om binnen 2 weken eventuele bezwaren kenbaar te maken bij het Bestuur. Bij geen bezwaar zijn Alina, Marcella, Sanne en Ellen gekozen voor de jeugdcommissie en wedstrijdsecretariaat.
   
  namens het Bestuur:
   
  René Benning