• Van de voorzitter: 4 juli 2022
  • De reünie van afgelopen zaterdag was een succes. Meer dan 170 leden en oud-leden wisten de weg naar Die Haghe te vinden. De inloop begon om 15 uur en al snel ontstond er een lange rij van belangstellenden. Na een glaasje prosecco waren er een aantal sprekers waaronder Frits van Helsdingen en stadsdeeldirecteur Harm Benthem. Hierna was het vooral herinneringen ophalen. In Ballevue en in de tent waren op diverse flappen verhalen van meer dan honderd jaar Die Haghe te lezen. Ook de foto's en doorlopende filmpresentatie gaven een goed beeld van wie wij waren en ook nog steeds zijn. Later werd door een aantal leden maar ook oud-leden een balletje geschoten. Het eten was prima en uiteindelijk tot in de late uurtjes werd er nagepraat. Deze reünie gaat de geschiedenis in als een succes en volgens velen voor herhaling vatbaar. Ik dank iedereen voor de mooie woorden en complimenten die we als reünie-commissie mochten ontvangen. Uiteraard iedereen die op wat voor manier dan ook een bijdrage heeft geleverd: Top en bedankt!

    Komende zaterdag vertrekt het kamp voor een week sport en spel. Laten we hopen op mooi weer en bij deze veel plezier voor iedereen!

    Het seizoen is dan even tot een einde gekomen en gaan we van een welverdiende rust genieten. Er is afgelopen seizoen op vele manieren werk verzet voor de club. Namens het Bestuur wil ik iedereen bedanken voor deze inzet. Ik wens iedereen een mooie en zonnige vakantie toe
     
    René Benning