• Van de voorzitter: 19 juni 2022
 • Afgelopen zaterdag was een dag met twee gezichten, en daar bedoel ik als eerste mee dat we samen met onze buren, Lu Gia Jen op gepaste wijze afscheid hebben genomen van John Veldhuizen. Wij wensen de familie en alle leden van Lu Gia Jen veel sterkte toe om dit verlies te verwerken.
  Ook stond deze dag in het teken van kampioenswedstrijden, F3, E3, D2, D3, 1e, 3e speelden allemaal voor het kampioenschap. Helaas wisten de E3 en het 3e deze niet te behalen maar kunnen terugkijken op een prima seizoen. De andere ploegen werden/waren wel kampioen en uiteraard de felicitaties voor spelers en begeleiding! Ik heb bij velen medailles mogen uitreiken en dat is leuk om te doen.  De B1 deed goede zaken om bij Avanti te winnen en speelde zich hierdoor veilig in de Hoofdklasse. Tot slot een speciaal woord van dank aan alle trainers/coaches en begeleiding van afgelopen seizoen. Door jullie hebben onze spelers en speelsters kunnen trainen/spelen en onze sport met veel plezier kunnen beoefenen en naar ik hoop zichzelf kunnen verbeteren. Wat ook leuk was om te zien waren onze kangoeroes en de Combi-fit. Beide groepen waren met veel plezier aan het sporten.
  Na afloop van deze dag was er weer de daghap en daar werd door velen dankbaar gebruik van gemaakt. Ook de barvrijwilligers en onze daghap specialisten bedankt voor de verzorging! 
  We hebben komend weekend onze jeugd dag in Drievliet en het weekend daarop de reünie. Ik hoop en ga er van uit dat beide activiteiten, die in het teken van ons 100-jarig jubileum staan, een succes worden. 
  De technische commissies zijn druk met de samenstelling van de ploegen voor volgend seizoen. Dit is een lastige klus omdat het nooit naar ieders tevredenheid lukt. Als je, na publicatie, niet tevreden bent ga vooral met TC/TB of JC en gesprek. Alleen dan kunnen we naar oplossingen en/of mogelijkheden kijken.
  Een nieuwe groep binnen Die Haghe is ontstaan en wel de recreanten. De eerste training is geweest en werd al door ongeveer tien enthousiaste sporters bezocht. Voor nadere info verwijs ik graag naar de site. 
  Het zijn voor een aantal van ons nog een paar drukke weken maar dan is er daarna ook de zomervakantie. Uiteraard gaan we eerst onze pupillen en aspiranten nog uitzwaaien met kamp maar na die week zal het verenigingsleven even tot rust komen en dat hebben we verdiend. Vele vrijwilligers hebben dit seizoen veel werk verricht voor onze club en dat wordt gewaardeerd. Heel veel dank namens Die Haghe en ik hoop dat we volgend seizoen nogmaals een beroep op jullie mogen doen. 
   
  René Benning