• Avond-lockdown korfbal
 • Avond-lockdown korfbal 

  We hebben allemaal inmiddels begrepen dat de eerste weken van de competitie er door de nieuwe avond-lockdown heel anders uit gaan zien.

  Kort samengevat geldt voor de wedstrijdsport:

  *          Competitie wedstrijdkorfbal wordt per direct gestopt.
  *         Er komt een nieuw (flexibel) competitieprogramma vanaf januari zodra het mogelijk is om te trainen.
  *         Geplande wedstrijden in de komende weekenden kunnen als oefenwedstrijden worden gespeeld als beide teams dat willen, maar de resultaten tellen niet mee voor de competitie.

  Kort samengevat geldt voor de breedtesport:

  *         De huidige breedtekorfbalcompetitie vindt doorgang waar mogelijk, conform de huidige competitieopzet.
  *        De verenigingen krijgen alle ruimte om de niet gespeelde wedstrijden in onderling overleg op nieuw in te plannen.

  Afgelopen week is druk vergaderd hoe dat er concreet voor onze vereniging uit gaat zien. Hieronder in het kort hoe elke commissie dit de komende periode gaat aanpakken, zodat eenieder weet waar hij/zij aan toe is.
  LET OP: we moeten nog steeds ook onze (oefen)wedstrijden fluiten!!

  Jeugdcommissie (JC):
  -           Er wordt gekeken naar trainingsmogelijkheden voor 17.00, hierover volgt via de JC zo snel mogelijk meer informatie. Tot die tijd zijn er geen trainingen.
  -           Wedstrijden voor de gehele jeugd gaan zo veel mogelijk door. Spelen zonder trainen is nog altijd beter dan niet sporten.
  -           Alle breedtesportwedstrijden gaan door zoals gepland mits deze voor 17.00 uur zijn afgerond (incl opruimen en verlaten accommodatie). De breedtesport competitie gaat “gewoon” door. Wedstrijden die niet door kunnen gaan, worden in onderling overleg tussen de verenigingen, verplaatst. Wedstrijden worden gefloten door verenigingsscheidsrechters. Verplaats je een wedstrijd, hou ook contact met de scheidsrechter! 
  -           Alle wedstrijdsport wedstrijden (E1, D1, C1, B1) gaan zo mogelijk door in de vorm van oefenwedstrijden. Indien dit niet mogelijk/wenselijk is dan wordt dit door de trainers ism JC besproken en besloten (afweging kan per wedstrijd worden gemaakt). Ook hier geldt de tot 17.00 uur maatregel. In principe worden ook deze wedstrijden gefloten door bondscheidsrechters. Als hij/zij zich afmeldt moet de thuisspelende vereniging een scheidsrechter regelen. 
  -           Alle wedstrijden moeten op tijd beginnen en eindigen. Indien een wedstrijd om wat voor reden niet op tijd start moet deze worden ingekort. Door de strakke eindtijd van 17.00 uur is er geen enkele uitloop mogelijkheid.

  TC/Topsport:
  Voor de selectie geldt:

  Geen wedstrijden, zonder training. 
  De komende weken zal er daarom getraind worden op de wedstrijddagen, voor 17.00.

  Voor de A1 geldt:
  In principe hetzelfde, alleen starten zij aanstaande zaterdag met de eerder ingeplande competitie wedstrijd tegen Eibernest (14.45). Nu in de vorm van een oefenwedstrijd. De weken erop gaan ook zij trainen op de wedstrijddagen.

   TB/Breedtesport:
  In principe spelen 3, 4 en 5 niet.
  Vooral vanwege de krapte in het team. We willen geen onnodige blessures oplopen.
  Teams die wel willen spelen mogen dit in overleg met TB, zelf met de tegenstander oppakken.
  Daarnaast wordt per speelweekend gekeken naar een mogelijke wedstrijd van 3 of 4 om met een samengesteld team van deze groep te spelen. Per week wordt hierin bekeken wat haalbaar is en door TB gecommuniceerd richting teams.

  Voor het 6e geldt: 
  De competitie vindt gewoon regulier en volgens planning plaats. Alle wedstrijden zijn voor 17.00 uur gepland en vormen dus geen probleem qua tijdstip.