• Van de voorzitter: 11 oktober 2021
  Waarschijnlijk denken velen van ons dat het jubileum vergeten is en dat we dit onopgemerkt voorbij laten gaan. Niets is minder waar, zowel de jubileumcommissie als de reüniecommissie zijn weer om de tafel om voor volgend jaar de geplande activiteiten weer op te pakken. Dit betekent dat voor de hele club ons 100 jarig bestaan gevierd gaat worden. De activiteiten staan gepland. De eerste mail voor de reünie is verstuurd en al direct na versturen zijn de eerste positieve reacties van oud-leden binnengekomen.  Conclusie is dat bij de oud-leden er veel enthousiasme is om op de reünie te komen. We houden jullie op de hoogte!
  Wat ik zie is dat door de nieuwe manier van werken we nu vele nieuwe barmedewerkers mogen begroeten. Natuurlijk zit hier een verplichting achter maar het enthousiasme van iedereen is goed om te zien. Laten we dit vooral doorpakken en volhouden. Uiteindelijk willen we allemaal voorzien worden van koffie/thee/drankje en hapje!
  Een ander onderwerp is het idee om een leden tevredenheidsonderzoek te organiseren. Hiertoe zijn we aan de slag om gerichte vragen te stellen om zo te peilen wat er onder de leden leeft. We willen graag weten wat er goed gaat maar ook vooral wat er niet goed gaat. Met deze inventarisatie gaan we kijken wat er verbetert kan worden of waar we zaken in moeten aanpassen. We hopen op ieders medewerking.
  We gaan zo langzamerhand richting de zaal. Ik wil nu alvast eenieder die op wat voor manier dan ook een bijdrage heeft geleverd voor het eerste deel van het veld, bedanken. 
  Tot zover
   
  René Benning