• Van de voorzitter: 26 januari 2021
    Wat fijn om te zien dat voor de kinderen de trainingen weer begonnen zijn. Ik denk dat we hier allemaal op gewacht hebben. Toch, ondanks deze positieve ontwikkeling, blijft het verenigingsleven stil en confirmeren we ons aan alle (nieuwe) maatregelen. Doordat we een tijd niet hebben getraind en er geen wedstrijden waren heeft het bestuur gemeend (gedeeltelijk) een korting op de contributie te kunnen doorvoeren. De meesten van jullie hebben dit via de automatische incasso kunnen constateren. Doordat we nu weer gedeeltelijk aan het opstarten zijn zullen we weer tot volledige contributie-inning overgaan. Uiteraard staat het bestuur open voor vragen of opmerkingen. Ook indien iemand door wat voor reden dan ook door de corona-maatregelen financiële problemen heeft/krijgt, zullen we als bestuur bekijken hoe we ten aanzien van de contributie hierin kunnen ondersteunen. Dus indien dit van toepassing is graag een reactie naar bestuur@diehaghe.nl en wij nemen contact op.
    Verder kan ik melden dat we volgend seizoen twee vacatures hebben binnen het bestuur. Dennis en Daniel hebben aangegeven te willen stoppen met hun bestuursfunctie. We zijn inmiddels begonnen met het zoeken naar vervanging maar mocht je interesse hebben dan graag een reactie naar het bestuur!
    Laten we hopen dat er zo langzamerhand versoepeling gaan komen, we verlangen er allemaal naar. Ik spreek de hoop en wens uit dat we het volhouden en Die Haghe op termijn mogen opstarten. Tot die tijd: hou vol!
     
    René Benning