• UPDATE CORONAMAATREGELEN (1 oktober 2020)
 • Vanuit het RIVM en het KNKV zijn actuele maatregelen en richtlijnen geplaatst. Deze maatregelen nemen wij over en wij vertrouwen erop dat iedereen hier rekening mee houdt. Daarnaast gaan we ook de corona-coördinator weer inzetten. Daar kunnen wij nog steeds hulp bij gebruiken! Dus mocht je een dienst als corona-coördinator kunnen draaien, laat dit dan weten op secretaresse@diehaghe.nl. 
   
  Hieronder staan de belangrijkste punten waarover wij de meeste vragen hebben gekregen en die voor de ouders het meest interessant zijn. Alle overige vragen en antwoorden kunt u vinden op https://www.knkv.nl/faqcorona.
   
  Algemeen
  In tegenstelling tot voorgaande informatie, moeten vanaf 2 oktober ook kinderen jonger dan 13 jaar, net als in het onderwijs, bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) thuisblijven. Kortom dan niet trainen en een wedstrijdspelen.
   
  Is reizen voor een wedstrijd toegestaan, ook naar een gebied met een hogere besmettingsgraad?
  Alle sportbeoefening, trainen, wedstrijden en competities gaan door. Binnen Nederland gelden voor de sport geen reisbeperkingen.
   
  Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een uitwedstrijd. Ben ik dan een toeschouwer?

  Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Wel dient het aantal chauffeurs beperkt te blijven, dus niet voor elk kind een chauffeur. Er dient zoveel mogelijk samen gereisd te worden. We adviseren per 4-tal maximaal 3 auto’s en per 8-tal maximaal 5 auto’s te hanteren.

  Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken?
  Nee. Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken. Er zijn twee uitzonderingen:

  • In uitzonderlijke gevallen is als er ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter. Dan is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden. Voor eventuele verduidelijking op dit punt verwijzen we naar je gemeente.
  • Als de sportlocatie buiten de eigen woonplaats is, mag een ouder bij een jeugdspeler blijven kijken. Zorg daarbij wel zoveel mogelijk voor het carpoolen. Blijven kijken kan maar zorg hierin voor het naleven van de regels.
   Let op: het bestuur heeft besloten deze tweede uitzondering als volgt te interpreteren: is het voor een ouder qua afstand/reistijd noodzakelijk om met de auto een jeugdspeler te brengen, dan mag een ouder blijven kijken.
  Tot slot willen we nog steeds een beroep doen op ieders verantwoordelijkheid en medewerking om de handhaving zo goed mogelijk te laten verlopen.
   
  Alvast onze dank hiervoor.
   
  Het bestuur