• Van de voorzitter: 6 september 2020

  Van de voorzitter:

 • We zijn weer begonnen! Wat een fijn gezicht om vele kanaries weer te zien trainen en spelen. We mogen ten opzichte van Maart dit jaar weer veel maar we zijn er nog niet van af. We zijn de Corona zat maar het Corona is er nog steeds. Dit betekent dat we nieuw protocol opgesteld hebben wat we gecommuniceerd hebben op de site en Facebook maar ook uitgeprint in het clubhuis hebben gelegd. Ik wil eenieder verzoeken hier zeer serieus mee om te gaan!

 • Met het starten van de competitie krijgen we ook weer te maken met het faciliteren ervan. Hiermee bedoel ik trainers, coaches, scheidsrechters en bar vrijwilligers. We hebben hier elkaar in nodig en zullen daar waar nodig op moeten staan en onze verantwoordelijkheid nemen. Ik doel hier vooral op het verrichten van een bardienst. De oproep was duidelijk, nu de aanmeldingen nog!
 • Positief is uitbreiding van de feestcommissie, Marcella van Oudheusden zal deze commissie gaan versterken. In hoeverre er feesten voor de aspiranten en pupillen georganiseerd kunnen worden valt nog te bezien.  Vanuit de Gemeente zijn er weer twee sport coördinatoren aangesteld. Deze coördinatoren kunnen verenigingen ondersteuning bieden op diverse projecten die binnen een vereniging lopen, b.v. opleidingen, (technisch) beleid en organisatie en vrijwilligers. We hebben hier een projectaanvraag voor ingediend. Deze week heb ik een eerste kennismaking.
 • De oplettende bezoeker van onze accommodatie zal constateren dat er bordjes hangen met het anti-rookbeleid wat we inmiddels ingevoerd hebben. De asbakken aan het clubgebouw zijn verwijderd. Een maatregel die altijd discussie oplevert en de ultieme oplossing zal niet bestaan. Toch in het belang van onze kinderen en om voorbeeldgedrag te vertonen zin we van mening dat dit een gepaste maatregel is.
  De jaarlijkse algemene vergadering is uitgesteld. De voorbereidingen zijn in volle gang en we willen op vrijdag 25 september deze vergadering organiseren. Twee weken van tevoren zullen de jaarstukken beschikbaar gesteld worden. Dat deze vergadering anders wordt dan anders zal duidelijk zijn. Toch de oproep deze datum te reserveren in de agenda!
  We zijn weer begonnen, dat was de opening van dit epistel. Het voelt goed elkaar weer te ontmoeten op ons veld en in ons clubhuis. Ik wens iedereen veel plezier komend seizoen, met elkaar kunnen we weer mooie resultaten bereiken. Tot ergens op het veld!
   
  René Benning