• Van de voorzitter: 10 juni 2020
  Afgelopen week hebben we als bestuur weer (digitaal) vergaderd. Uiteraard is de corona-crisis onderwerp van gesprek geweest. Waar staan we nu? Hoe verlopen de trainingen? Volgen we alle richtlijnen voldoende? Hoe is de samenwerking met buren op het veld en met Gemeente?
  Op al deze vragen kunnen we positief antwoorden. We doen het goed, de regels en richtlijnen worden door nagenoeg iedereen nageleefd. De samenwerking met de andere partijen loopt zoals gewenst. We hebben goede afspraken en een verdeling qua ruimte op de accommodatie  gemaakt. Ik heb regelmatig overleg met de Gemeente over de stand van zaken en welke verruiming we mogen doorvoeren. Voorlopig zullen we op deze wijze verder gaan. Wat er in de komende maanden aan (nieuwe) maatregelen of verruimingen op ons afkomen weten we niet precies. Ik zou iedereen willen vragen om de voorzichtigheid te blijven bewaken. Alleen zo zullen we uiteindelijk weer op kunnen starten. Voor vragen zijn we uiteraard bereikbaar.
  In mijn vorige epistel schreef ik over de Algemene Ledenvergadering. Ik heb daarin een drietal opties voorgelegd. Dit hebben we besproken en uiteindelijk gekozen voor Optie 1 en dat is uitstel van de vergadering. Dit leek ons de meest voor de hand liggende en vooral ook meest simpele. Zoals het er nu uitziet richten we ons op begin september voor deze vergadering, afhankelijk van de besluitvorming vanuit de regering.
  Zodra er meer nieuws is zal ik hier over publiceren. Tot zover.
   
   
  René Benning