• Van de voorzitter 25 mei 2020
  Het "nieuwe normaal" lijkt redelijk ingeburgerd te zijn bij Die Haghe. De trainingen zijn opgeschaald en we hanteren de 1,5 meter. Natuurlijk is het gemis van de competitie daar en blijft vooralsnog onzeker hoe we het nieuwe seizoen ingaan. Als Bestuur volgen we de ontwikkelingen op de voet en zullen we daar waar nodig de vereniging meenemen in de noodzakelijke besluitvormingen. Een mooi ezelsbruggetje naar een totaal andere activiteit: de Algemene Ledenvergadering. Ook de ledenvergadering zal uitgesteld of in een andere vorm plaats gaan vinden. We zijn hierover aan het nadenken en zullen voor de meest praktische oplossing kiezen. Graag neem ik de leden mee in de mogelijke opties:
    
  Optie 1: De ALV uitstellen
  De eerste optie is om de ALV uit te stellen tot vier maanden na de datum waarop de ALV volgens de statuten gehouden zou moeten worden. Dat geldt dus ook voor het vaststellen van de jaarrekening. Als de lopende besluitvorming van de vereniging niet in problemen komt, dan is dit een goede optie. Op dit moment is nog onduidelijk of we na het uitstel van 4 maanden de vergadering kunnen laten plaatsvinden.
  Optie 2: De ALV digitaal voorbereiden en stemmen vooraf ophalen.
  In dit geval worden alle stukken en gevraagde besluiten vooraf per e-mail opgestuurd naar alle leden en worden leden gevraagd om vooraf te stemmen en/of vragen in te dienen. Leden moeten hier tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de digitale ALV in de gelegenheid voor worden gesteld. Tijdens de digitale ALV worden de vragen beantwoord en worden de antwoorden op verenigingswebsite geplaatst of digitaal toegankelijk gemaakt voor leden.
  Optie 3: Volledige digitale ALV inclusief stemtool.
  In dit geval wordt de ALV op normale wijze voorbereid en wordt de vergadering gehouden via een digitale tool zoals Teams, Zoom, Google of Skype en kunnen de leden tijdens de vergadering digitaal stemmen. Inmiddels zijn hier meerdere applicaties voor ontwikkeld en NOC*NSF heeft een selectie gemaakt van aanbieders die dit kunnen faciliteren.
   
  Dit zijn dus 3 varianten waarvan we nog niet weten welke voor Die Haghe de meest praktische zal zijn. We zullen z.s.m. hier een besluit over nemen. Uiteraard staan we open voor suggesties. Dus heb je een advies/mening, laat het ons weten!
   
  Tot slot wil ik nog benadrukken dat op laste van de Gemeente onze accommodatie gesloten blijft voor publiek. Alleen groepen die komen trainen (korfbal/tennis en Combi-fit) kunnen op aanwijzing van de Corona-coördinator komen sporten. Het hek zal dus tijdens de trainingen gesloten blijven! De judo en Street-sport zijn op bepaalde tijden ook aanwezig op natuurgras en in de voetbalkooi. 
  Ik verzoek iedereen zich aan deze regels te houden, voorzichtigheid en veiligheid en dus gezondheid staan voorop.
   
  René Benning