• Bestuursmededeling inzake Corona

  Het kabinet heeft besloten dat de maatregelen worden doorgezet, voorlopig tot en met 28 april. Voor de scholen gelden de maatregelen tot en met de meivakantie. De meesten van jullie hebben dat vast, net als ik,  gezien tijdens de persconferentie. Helemaal onverwacht komt het niet, maar toch is en blijft het een moeilijke boodschap.

  Naar aanleiding hiervan heeft het Bestuur van Die Haghe tijdens een videovergadering de volgende afspraken gemaakt ten aanzien van de komende activiteiten:

  • Het Tussen Twee Korven toernooi op 31 mei wordt uitgesteld tot nader bericht
  • De dag voor de jeugd op 27 juni wordt beoordeeld op haalbaarheid na 1 juni
  • De rëunie en feestavond op zaterdag 4 juli gaan niet door en worden uitgesteld naar 2021
   
  Wij realiseren ons dat bovenstaande een enorme teleurstelling en domper is voor onze club, juist nu wij 100 jaar bestaan en we dit feit willen vieren. Het is niet anders, ons welzijn en gezondheid heeft prioriteit. Uiteraard is uitstel geen afstel en gaan we alle activiteiten zoals gepland inhalen op het moment dat het weer kan. We zullen de actualiteiten op de voet volgen en daar waar nodig de noodzakelijke maatregelen nemen.
  Bij vragen is het Bestuur uiteraard bereikbaar
   
  René Benning
  voorzitter kv Die Haghe