• Van de voorzitter: 15 september 2019
  Deze zaterdag stond in het teken van het Escampfestival, georganiseerd door de Gemeente Den Haag. Diverse sportclubs waren uitgenodigd om hun vereniging kennis te laten maken met de wijk. Ook Die Haghe was aanwezig en de ledenwerf-commissie stond met palen, ballen, flyers en Die Haghe mokken paraat om potentiële leden te verwelkomen. Een goede actie en dank aan de dames van de ledenwerf-commissie voor deze actie!
  De ledenwerf-commissie is wederom uitgebreid, Mirjam Bakker heeft deze commissie versterkt. Als Bestuur onderschrijven we nogmaals het belang van ledenwerving. Om in de toekomst sterker te worden, zowel in de top als in de breedte, zullen we moeten gaan groeien. Het is goed om te zien dat de jeugd goed presteert maar om dit te handhaven zullen we de schouders er onder moeten zetten!
  Afgelopen week was ik aanwezig bij de vergadering van de jubileum-commissie. Joop zal de stand van zaken verder op de site communiceren. Ik wijs nogmaals op het email-adres voor wat betreft het aanmelden voor de reünie: reunie2020@diehaghe.nl. Als je contact hebt met oud-Die Haghe leden dan kun je dit email adres doorgeven zodat ze zich kunnen aanmelden.
  Als Bestuur zijn we uiteraard ook weer bij elkaar geweest en hebben diverse onderwerpen besproken. De start van het seizoen is doorgenomen met de daaruit volgende acties. We willen op korte termijn weer een plenaire vergadering met TC/TB en JC organiseren. Op deze vergadering worden naast reguliere kwesties ook (technische) beleidszaken besproken. 
  Verder hebben we het beleidsplan besproken. Dat het plan nog niet in de gewenste fase verkeert is duidelijk, maar we gaan er alles aan doen om de toezeggingen op de ledenvergadering waar te maken. Uitgangspunt is uiteraard de interactieve presentatie waar we interessante stellingen hebben besproken. De input vanuit de vergadering wordt hierin verwerkt.
  Afgelopen zaterdag zag ik een aantal jeugdige scheidsrechters die voor het eerst een wedstrijd floten. Mooi om te zien. Het streven is om voor deze jeugdleden een gedegen begeleiding te organiseren. Vanuit de Bond zijn hier mogelijkheden voor die we zeker zullen gebruiken.
  Tot zover
   
  René Benning