• Van de voorzitter: 11 juni 2019

  Afgelopen zondag hadden wij het traditionele TTKT. Een echte familiedag waarmee we symbolisch het seizoen afsluiten. Dit is niet helemaal juist want er zijn nog wedstrijden en ook zelfs kampioenen te huldigen!

  Het TTKT werd druk bezocht, niet alleen spelende leden maar ook ouders en oud-leden. Dank aan Harry en Erik voor de organisatie maar ook de barmedewerkers, en de mannen van de BBQ. Wat ik hoorde was dat het nog lang gezellig was.

  Donderdag 20 juni is de Algemene Ledenvergadering. Helaas zijn de jaarstukken nog niet klaar. Een paar kleine wijzigingen waren helaas nog noodzakelijk.  Zodra deze beschikbaar zijn zullen we hier melding van maken op de site.

  Ik schreef vorige week al dat we de komende ledenvergadering in een ander jasje willen steken. Hoe en wat blijft nog even een verrassing maar we proberen iedereen die avond actief te betrekken in het wel en wee van de vereniging. Om mee te kunnen doen is een smartphone noodzakelijk!

  Wat nog belangrijker is is dat we met elkaar in gesprek kunnen over allerlei zaken die ons bezighouden zoals beleid, financiën, sportieve prestaties, scheidsrechters, ledenwerving/behoud maar ook sociale aspecten.

  We hopen nu ook vooral de jeugd te kunne motiveren om na te denken over de toekomst van Die Haghe.

  Aanstaand weekend huldigen we een aantal kampioenen, op de site staat het programma.

  Tot zover

   

  René Benning