• Van de voorzitter: 25 maart 2019

  Afgelopen zaterdag mocht de F1 zich de ware kampioen noemen. Met slechts 1 verloren wedstrijd werd deze talentvolle ploeg overtuigend kampioen. Een leuke en doelpuntrijke wedstrijd met veel publiek. Uiteraard de felicitaties voor ploeg en coaches.

  Afgelopen donderdag waren Jeffrey en ik te gast bij de thema-avond Haags Sportakkoord in de sportcampus. Hier waren Haagsche sportverenigingen voor uitgenodigd om te praten over thema's zoals: Vrijwilligers, Besturen met een visie, Accommodatie, Talentontwikkeling.

  We zijn in groepen met elkaar in debat gegaan. Uiteindelijk hoopt de Gemeente Den Haag met de input vanuit de sportclubs voldoende informatie te hebben om tot een gezamenlijk Haags sportakkoord te komen. Het was interessant en leuk om eens met andere sportclubs ervaringen te delen.

  Dit levert ons op dat we serieus moeten kijken naar de langere termijn. Hoe gaan we ons bestaansrecht borgen en zorgen we voor mogelijkheden om onze sport te kunnen blijven beoefenen? Dit betekent voldoende leden, financieel gezond, een breed kader, voldoende vrijwilligers etc. Daarnaast zullen we ook moeten weten waar onze sportieve ambities/kansen liggen. Deze zullen inzichtelijk en gedragen moeten worden. Naast deze vraagstukken kijken we tegelijkertijd naar de volgende mogeljkheden zoals het aanbieden van tennis en Combi-fit. Ook hier liggen voor Die Haghe mooie kansen en uitdagingen. We zijn buurthuis van de toekomst en zullen daarin ook onze rol moeten nemen. Dit vraagt investeringen en uitrollen van plannen.

  Kortom: er is heel veel te doen. Dit kan niet zonder vrijwilligers. Ik doe dan ook een dringend beroep op een ieder om mee te doen. Als bestuur willen we de lijnen uitzetten maar er zal door leden en ouders meer gedaan moeten worden. Ik reken op een ieders medewerking!

  Een voorbeeld is Route 99 op 6 april. Een activiteit die door de jubileumcommissie is opgezet maar waar we nog vrijwilligers kunnen gebruiken. Meld je aan bij Joop Biegel!

  Tot zover.

   

  René Benning