• Van de voorzitter: 10 maart 2019

  Na een paar(relatief) rustige weken weer een update van mijn kant. De zaalcompetitie duurt nog een paar weken en dit betekent dat we alweer vooruit kijken naar het veld. 

  Toch spelen er nog ploegen voor kampioenschap en tegen degradatie. Dat het met 1 en 2 niet gaat zoals we zouden willen is wel duidelijk. We zullen een stap terug moeten doen en weer bouwen aan terugkeer in de overgangsklasse. Gelukkig blijven Erwin en Guido nog een seizoen om  hun steentje hieraan bij te dragen.

  De jeugd presteert over het algemeen goed. We doen met deze groep al jaren mee op het hoogste niveau en proberen het gat tussen de eerste en tweede ploegen te dichten. Toch zullen we moeten kijken naar de middel- en langere termijn hoe we in de breedte ons bestaansrecht kunnen garanderen. Ledenbehoud en ledenwerving zijn hierbij speerpunten. Daarnaast zullen de commissie beter op elkaar moeten aansluiten en zullen we vanaf de kangoeroes t/m de selectie een technisch en organisatorisch beleid moeten hebben.

  Een voorbeeld van onderlinge communicatie is de plenaire vergadering. Hier zitten Bestuur, TC, TB en JC bij elkaar om stand van zaken en toekomst te bespreken. De laatste plenaire vergadering zijn onderwerpen aan de orde gekomen zoals bv: sportief gezond, ledenwerf, betrokkenheid, fusie/samenwerking, plezier, vrijwilligers etc. De commissies zijn ook afzonderlijk van elkaar hiermee aan de slag en de stellingen vertalen naar plannen.

  Een andere kwestie is de scheidsrechters problematiek.  We hebben, gedwongen door een tekort, een maatregel genomen en de ploegen moeten verplichten een aantal wedstrijden te gaan fluiten. Dit is voor Die Haghe nieuw maar niet vreemd of ongebruikelijk.  Helaas neemt niet iedere ploeg deze verantwoordelijkheid en ik doe wederom een beroep op de ploegen om deze verplichting na te komen!

  Volgende week is er weer het locatie-overleg. Dit is een platform waarbij Gemeente, politie, judo, scholen en Die Haghe aanwezig zijn om de stand van zaken op en rondom de Baambruggestraat  te bespreken. Dat we hierin gezamenlijk optrekken is belangrijk, zo kunnen we praktische zaken organiseren en daar waar nodig inspelen op ( mogelijke) overlast.

  Een paar weken geleden was ik getuige van de verrichtingen van onze kangoeroes. Deze groep traint elke zaterdag om 10u in de sportcampus. Goed en leuk om deze groep ook eens te zien. Dat hier de basis wordt gelegd voor verdere korfbal carrières wordt wel eens vergeten!

   De accommodatie commissie, met hulp van een aantal vrijwilligers,  is al met de veld voorbereidingen begonnen en is bezig met het materiaal/palenhok. Hier worden de ballenkastjes vervangen door stellages en wordt het hok opnieuw ingericht. Fijn dat dit opgepakt wordt.

  Ik wens alle ploegen de komende weken succes toe met de laatste wedstrijden!

  René Benning