• Van de voorzitter: 6 januari 2019

  Namens het bestuur wens ik iedereen een gelukkig en gezond 2019.

  2018 ligt alweer een paar weken achter ons en het is zaak om vooruit te kijken. Die Haghe heeft het sportief in de top moeilijk. De selectie werkt hard voor behoud in huidige klasse. Met de jeugd doet Die Haghe het (al jaren) goed. We doen mee op het hoogste niveau en werken hard aan de aansluiting tussen de 1e en 2e ploegen. Door de aandacht evenredig te verdelen hopen we hier komend jaar slagen in te maken.
  Dat behoud van het huidig ledenaantal belangrijk is hebben we op de laatste ledenvergadering uitgesproken. Op de plenaire vergadering is dit ook uitvoerig aan bod gekomen. We zullen als organisatie hier ook de nodige aandacht voor moeten hebben. Dat dit niet voldoende is zal duidelijk zijn. Die Haghe zal moeten groeien qua ledenaantal. Natuurlijk hopen we nieuwe kinderen te mogen begroeten maar ook senioren zijn van harte welkom!
  Dit alles valt en staat met een stabiele en sterke organisatie. We hebben veel vrijwilligers maar constateren dat we een aantal vacatures hebben die niet opgevuld worden. Als Bestuur zijn we druk bezig deze vacatures in kaart te brengen en actief leden te banaderen om hierin een bijdrage te leveren de komende jaren. We streven ernaar de juiste man/vrouw op de juiste plaats te krijgen.
  We gaan naar ons jubileumjaar toe. In 2020 zal Die Haghe 100 jaar bestaan. Voor het zover is zullen we nog hard aan de slag moeten, sportief en organisatorisch. Het bestuur is er klaar voor en wij hopen de vereniging ook!

  Een mooi en sportief 2019!

  René Benning