• Van de voorzitter: 14 Januari 2018

  Van de voorzitter:

   
  Alle supporters hoopten erop, de overwinning op TOP (A). Vanaf begin af aan leek dit ook te gaan lukken. Die Haghe speelde scherp en gedreven. Toch naarmate de wedstrijd vorderde leek TOP beter en beter te worden. Ze kwamen beter in de wedstrijd en uiteindelijk op gelijke hoogte. Tot overmaat van ramp ook nog eens er overheen en moest Die Haghe 1 het verlies incasseren. We zullen alle zeilen moeten bijzetten om de nodige punten te gaan vergaren. De onderlinge verschillen zijn klein dus heb ik er alle vertrouwen in!
   
  Die Haghe 2 deed in een fysieke wedstrijd goede zaken en stuurde KCC puntloos naar huis.
  We hebben ook afscheid genomen van Willem Kipp als teambegeleider. Zoals ik al memoreerde is Willem een bekende voor bijna iedereen. Op onnavolgbare wijze liet hij zien hoe je als teambegeleider de selectie steunt en raad en daad. We bedanken Willem voor zijn taak als teambegeleider. 
   
  Een onderwerp van andere orde is de Grote Clubactie. We hebben 925 loten verkocht en daar hebben een aantal kinderen een belangrijke rol in gehad. (427 loten!) Op ludieke wijze werden de kinderen die de meeste loten hadden verkocht in het zonnetje gezet. Dank aan Sandra en Saskia voor de organisatie!
   
  Een punt van zorg is wederom de overlast van de hangjeugd. Vooral de tennisclub ervaart dit op de maandagavond. We zullen ons beraden op de te nemen stappen richting politie en Gemeente. 
  Wat ook zorgen geeft is de beschikbaarheid van het aantal vrijwilligers. Of dit typisch iets is voor Die Haghe denk ik niet maar we zullen er op moeten anticiperen en acties op touw moeten zetten om meer vrijwilligers te betrekken in onze organisatie. Voorbeeld hiervan is b.v. de kassadienst en de bardienst. Ik doe hierbij ook een beroep op ouders om hierin een rol te spelen.
  Er bestaat een concept-verenigingsplan 2013-2018 wat we als basisdocument gebruiken om verdere beleidsstappen te ondernemen. In samenspraak met TC/TB en JC willen we dit verder uitwerken. Komende bestuursvergadering staat in het teken van dit onderwerp. Zowel de ledenwerfcommissie als de jubileumcommissie komen deze weken ook weer bij elkaar. De ledenwerfcommissie is bezig met een plan van aanpak en een jaarkalender. Hieruit zullen de komende acties uit voortvloeien. Voor vragen en opmerkingen over dit onderwerp is Danielle Pronk aanspreekpunt.
  Tot zover
   
  René Benning