• Van de voorzitter: 29 oktober 2017
  De Haagsche korfbaldagen zijn van start gegaan met een gezellige en sportieve ambiance in de sportcampus. Voorafgaand aan de wedstrijden speelde de pupillen een beachkorfbal toernooi. Er werd fanatiek gespeeld op echt zand.
  Dan de wedstrijden. De A1 wist het enorm spannend te maken en kon op, naar mijn mening, karakter terugkomen tot een gelijkspel. Een mooie prestatie. Het eerste speelde minder verdienstelijk en liep tegen Meervogels achter de feiten aan. Uiteraard verwachten we nog de nodige overwinningen van ons vlaggenschip.
  De plenaire vergadering is geweest en met een delegatie vanuit Bestuur, TC, TB en JC zijn diverse zaken besproken. We hebben teruggeblikt naar vorig jaar. Samenstelling van teams, ontwikkeling van kinderen en resultaten van de diverse ploegen zijn besproken. We zijn tevreden maar zien op meerdere fronten nog uitdagingen en verbeteringen. De volgende stap zal ledenwerving zijn. Conclusie is dat als we hier niet actiever mee omgaan Die Haghe niet verder zal groeien. Dit zal op langere termijn ook negatieve effecten hebben op de sportieve successen. We hebben ook gesproken over het te voeren beleid. De commissies voeren hun eigen doelstellingen uit maar we zijn ook van mening dat dit beter op elkaar moet aansluiten. De komende periode zal dit op bestuurlijk niveau opgepakt worden.
  Zaterdag konden we vanuit de sportcampus door naar de Nijkamphoeve voor het Halloween en daarna door naar het clubhuis voor het Oktoberfest. Ik was getuige van het Halloweenfeest en de jeugd kon griezelen rondom de Nijkamphoeve. Bestuur van de boerderij bedankt voor deze samenwerking en ontvangst!
  Graag wijs ik nog even op de mededeling van Kyra ten aanzien van het fluiten van wedstrijden. We hebben ook nog steeds niemand die een schema wil maken voor de komende wedstrijden. Wie o wie?
  Tot zover
   
  René Benning