• Van de voorzitter: 17 juli 2017
  Afgelopen zaterdag kwamen de kinderen en de leiding weer terug van het jaarlijkse Die Haghe-kamp. Een happening wat voor veel pupillen en aspiranten een waardige afsluiting van het seizoen betekent. De kampleiding heeft ook dit jaar weer voor een fantastische week gezorgd. Als vereniging mogen we trots zijn op wat deze groep heeft neergezet. Het lijkt allemaal vanzelfsprekend maar deze groep heeft een grote verantwoordelijkheid. Namens de vereniging: kampleiding bedankt!
  Op het moment van schrijven krijg ik weer een veronrustende mail ten aanzien van overlast door hangjeugd binnen. Nu blijkt dat onze buren, de judo, veel last te hebben. Hoewel we voorzien zijn van een camera, blijkt dit toch niet afdoende. We zullen als gebruikers van het veld gezamenlijk optrekken om de problematiek met de Gemeente (weer) te bespreken.
  Aansluitend hierop is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden om de voetbalkooi te plaatsen. Eind juli zal de plaatsing gerealiseerd moeten zijn. Uiteraard zien we met belangstelling de ingebruikname hiervan tegemoet.
  Het seizoen is even ten einde. We gaan genieten van (relatieve) rust. Als we de balans opmaken zijn we als bestuur blij met de behaalde resultaten, sportief, organisatorisch maar ook sociaal. We zijn ons er van bewust dat er nog veel moet gebeuren. De uitdagingen voor volgend seizoen zijn bekend, ledenwerving en financieel gezond. Natuurlijk moeten we ook sportief kritisch blijven, meedoen is goed maar behoud en uitbouwen des te belangrijker.
  We gaan er volgend seizoen weer hard tegenaan en zullen ambitieus moeten zijn. Voor nu een fijne vakantie en gezond weer het nieuwe seizoen in!
   
  René Benning