• Van de voorzitter: 18 april 2017
  Vandaag (2e paasdag) was ik getuige van een leuke en fijne samenwerking met buurtboerderij de Nijkamphoeve. De feestcommissie had een paasontbijt/brunch georganiseerd en daarnaast waren ook een aantal activiteiten op de Nijkamphoeve. Voor de aspiranten en pupillen waren diverse spelactiviteiten uitgezet en in het clubhuis stond een heerlijk ontbijt en brunch klaar. Leuk dat er zoveel kinderen waren. Dank aan de organisatie en vooral ook aan de vrijwilligers van de Nijkamphoeve.
  Zaterdagochtend stond in het teken van een ledenwerfactie. Op het veld speelde zich een vriendjes en vriendinnetjesdag af. Bijna 30 kinderen werden getrakteerd op leuke en sportieve spelletjes waarin korfbal uiteraard de rode draad was. Laten we hopen dat door dit soort acties we nieuwe leden mogen gaan verwelkomen! Ook hier weer dank aan de organisatie!
  Ik heb al een aantal keer geschreven over de terugplaatsing van de voetbalkooi. Helaas kwamen we in de gesprekken met de Gemeente niet tot overeenstemming. Uiteindelijk hebben we na veel mailverkeer toch een nieuwe optie kunnen forceren. De kooi gaat nu richting het jeu de boules-veldje. Ook qua inrichting van de kooi hebben we succes geboekt en biedt de kooi meer dan alleen maar een 'hok' waarin je kunt voetballen. Wanneer de kooi geplaatst wordt weet ik niet maar dat zal in de komende weken gaan gebeuren.
  Bestuurlijk gezien zijn we ook weer versterkt met de komst van Eric Mol. Eric zal de portefeuille TC-topsport voor zijn rekening nemen. Hierbij kunnen we vaststellen dat we een volledig bestuur hebben. Een mooi resultaat wat perspectieven biedt.
  Ik ben blij te kunnen melden dat er een aantal ouders inmiddels bereid is gevonden om een bardienst te draaien. Elke vorm van hulp binnen onze club is welkom! Dank aan deze ouders.
  Als bestuur hebben we ook weer vergaderd. Ook dit keer weer een volle agenda. We hebben uiteraard de komende JAV (9 juni) besproken. Dat de JAV laat is realiseren we ons maar door de vakanties en feestdagen lukt het niet deze eerder te plannen. Het lijkt dan nog wel ver weg maar de ervaring leert dat de voorbereiding hiervan de nodige tijd en aandacht vergt. De commissies zijn aan de slag met hun jaarverslag en wij zullen dat als bestuur ook doen. Penningmeester Jeffrey druk met de komende begroting bezig. Als bestuur hopen we op een levendige en interessante JAV. We hebben de bezetting van de commissies besproken en zien weinig vertrekkende leden, dat is fijn. Zorgelijk is het aanbod van trainers voor de jeugd. Ik hoop dat de Jeugdcommissie er in zal slagen om alle ploegen van een trainer/coach te voorzien. 
  Natuurlijk is er ook gekorfbald. Voor de analyses zie ik de verlagen van Ellen en Willem al op de site staan.
  Tot zover.
   
  René Benning