• Bestuursmededeling: 2 april 2017
    Ten aanzien van de kandidatuur van Dennis van Hooft als bestuurslid zijn geen bezwaren gekomen. Dit betekent dat Dennis in het bestuur van Die Haghe is gekozen  met als portefeuille accommodatiezaken.
    Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om een nieuw bestuurslid voor te dragen. Erik Mol is bereid om zitting te nemen in het bestuur van Die Haghe. Zijn portefeuille zal dan TC-topsport gaan worden. Formeel weer 2 weken de gelegenheid voor de leden om eventuele bezwaren kenbaar te maken. Als er geen bezwaren binnenkomen zal Erik benoemd zijn als bestuurslid.
     
    namens het bestuur
    René Benning