• Van de voorzitter, 29 januari 2017
  Ik open mijn verslag graag met de overwinning van ons eerste op HKV/Ons Eibernest. Ik zal me niet wagen aan een wedstrijdanalyse maar de sfeer en ambiance in de Houtrust was geweldig. Sinds lange tijd weer een volle tribune en een enthousiast Die Haghe publiek wat massaal achter de ploeg stond. Onder aanvoering van Joop werd het Caldonia luidkeels gezongen en ook de muziek zorgde voor een gezellige ondersteuning. Voor mij werd duidelijk dat publiek een belangrijke factor speelt bij sfeer en uiteindelijk resultaat van een wedstrijd. Volgens mij is Die Haghe geen moment in gevaar geweest en liet zien de betere ploeg te zijn en klaar te zijn voor het kampioenschap. Komend weekend naar Kampen om tegen DOS misschien al wel kampioen te worden. We zijn aan het onderzoeken of er voldoende belangstelling is om een bus te laten rijden. Hou dus de site goed in de gaten!
  Het tweede kon geen vuist maken tegen het zuiver schietend HKV/Ons Eibernest en moest met 24-29 zijn meerdere hierin erkennen. De A1 knokte zich tegen RWA naar een overwinning en ligt op koers. Komende weken zullen er beslissingen gaan vallen in de competitie. Het is uiteraard altijd leuk om kampioenen te mogen benoemen maar bovenal hoop ik dat we dit zaalseizoen met plezier hebben gespeeld en ook ontwikkelingen hebben doorgemaakt.
  Afgelopen week was de eerste plenaire vergadering met Bestuur/ TC/TB/JC. Deze vergadering stond vooral in het teken van wederzijdse verwachtingen uitspreken en wensen en behoeften vanuit eigen discipline bespreekbaar te maken. Als Bestuur hebben we ook bekeken wat er bestuurlijk tot nu is bereikt. We  hebben een heldere portefeuilleverdeling, de commissies zijn bemenst, contacten met externe partijen aangescherpt, zichtbaarheid binnen de vereniging vergroot en de contacten met de commissies aangescherpt. De behoefte vanuit bestuur is dat we elkaar optimaal blijven informeren over lopende zaken. De wijze waarop is  ook besproken. De uitvoeringstaken moeten duidelijk zijn en daar neerleggen waar het thuishoort. Wat lastig bleek is om een stip op de horizon te benoemen. Hiervoor zullen we als kader op één lijn moeten zitten en van daar uit beleid moeten maken en dit uitdragen. Vanuit de commissies kwam heldere input. We zullen deze informatie vastleggen en toewerken  naar een eenduidig en transparant beleid. De commissies zullen hun eigen doelstelling vastleggen en deze in een volgende plenaire vergadering bespreken. Conclusie: Die Haghe sportief en organisatorisch beter maken, de focus op prestatie maar het sociale aspect niet vergeten. Dit alles is niet mogelijk zonder een gezonde financiële huishouding. Het was een verhelderende en nuttige bijeenkomst!
  Ik wens alle ploegen de komende weken veel succes en tot ergens in de zaal.
   
   
  René Benning