• Van de voorzitter, 22 januari 2017
  Dit weekend stond behalve de wedstrijden in het teken van de Fullmoon party. Zowel de jongste leden als de 16 plussers wisten de weg naar het in duister gehulde clubhuis te vinden. Een gezellige disco waar de evenementencommissie in samenwerking met de feestcommissie heeft laten zien op organisatorisch vlak professioneel te kunnen zijn. DJ Daniel wist met opzwepende klanken de jeugd zelfs aan de polonaise te krijgen. 
  Uiteraard gebeurde er meer. Het Bestuur heeft weer vergaderd en had de handen vol aan bv. de voorbereiding van de plenaire vergadering Bestuur TB/JC. De uitkomsten hiervan zal ik volgende keer beschrijven. Ook hebben we de mogelijke kampioenscenario's voor het eerste besproken. Tevens op de agenda stond de Sportcampus. Dirk-Jan is hier contactpersoon voor en bij nieuwe ontwikkelingen zullen we hier nader over berichten. Wat ook ter tafel kwam was de afronding van het kunstgras. Er lagen nogal wat kleinere afrondklussen die door een groep enthousiaste klussers is aangepakt. Dank hiervoor! Onze buren (judo) liggen achter op schema met hun nieuwbouw. Vervelend en we zullen hier ongetwijfeld last van gaan ondervinden.  
  Met de Gemeente hebben we de mogelijke plaatsing van een nieuwe voetbalkooi besproken. De plek van deze kooi is nog optioneel. Afgelopen week ben ik bij een vergadering van TB breedtesport geweest. Deze groep heeft nieuwe, duidelijke afspraken gemaakt over communicatie, ploegbeoordeling, informatie-uitwisseling etc. 
  De resultaten van dit weekend? Tja, dat het eerste dus ook kan verliezen is niet zo gek. De voorsprong op de concurrent blijft. Mooie resultaten voor kampioenkandidaten 3, A1 en E4. De spanning stijgt, alle ploegen veel succes de komende weken!
   
  René Benning